Дитяча ортопедія, патологічній перелом, паміред, іредіа, аредія, Клініка травматології та ортопедії дитячо віку, системні захворювання скелета, Дісхондроплазія, пухлиноподібних захворювань, Остеома, остеоіда-остеома, Хондрома

Наукові Публікації

1. Крись-Пугач А.П., Іванченко Л.А., Марциняк С.М. та ін. Біосіталі-Нові матеріали для пластикикістковіх дефектів / / Праця и Кримського государст. Мед. Універсітета.-1999.-Т.135.-Ч.2.-с.135-136.

2. Бруско А.Т., Іванченко Л.А., Крись-Пугач А.П., Марциняк С.М. та ін. Експериментальне обгрунтування можлівості використання остеокомпозітів в ортопедії и травматології (Перші результати) / / Вісник морфології .- 1999 .- № 2.-с.220-221.

3. Гур’єв С.О., Заруцькій Я.Л., Марциняк С.М., Кузьмін В.Ю. та ін. Остеопороз Як компонент поліорганної недостатності в постраждаліх з полістстемнімі та поліорганнімі пошкоджень / / Проблеми остеології .- Київ., 2000 .- Том 3 .- № 4.-с. 29-31.

4. Кукурудзи Я.С., Марциняк С.М. та ін. Досвід Лікування асоціатівніх пошкоджень тазу та йо органів / / Збірник наук. Праць співробітніків КМАПО ім. Шупіка.-2000.-Віп.9.-Кн.1.-с.202-211.

5. Барамія Н.М., Вітюк Т.В., Марциняк С.М. та ін. Наш Досвід Лікування поранені серця / / Збірник наук. Праць співробітніків КМАПО ім. Шупіка.-2000.-Віп.9.-Кн.1.-с.381-384.

6. Крись-Пугач А. П., Марциняк С. М. Клініко-рентгенологічні Особливості діференційної діагностікі солітарної еозінофільної гранульомі кісток / / Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2004. – № 1. – С. 9-12.

7. Крись-Пугач А. П., Марциняк С. М. Клініко-рентгенологічна діагностика солітарної еозінофільної гранульомі у ДІТЕЙ / / Український радіологічній журнал. – 2004. – № 12. – С. 249-254.

8. Крись-Пугач А. П., Марциняк С. М. Клініко-рентгенологічні аспекти солітарної еозінофільної гранульомі кісток у ДІТЕЙ / / Матеріали всеукраїнської науково-практичної Конференції з міжнародною участі "Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології 85 РОКІВ ІТО АМНУ". 19-21 травня 2004р. Київ. Б \ В

9. Martsynyak. SM Some peculiarities of diagnostics of solitary eosinofil granuloma of bones at children / / World Congress of Pediatric Surgery. Zagreb, Croatia, June 22-27, 2004.

10. Крись-Пугач А. П., Лучко Р. В., Марциняк С. М. Особливості діагностики, клініки та оперативного лікування при захворюваннях пухлиноподібних і доброякісних пухлин довгих кісток у дітей / / Матеріали симпозіуму дитячих травматологів-ортопедів Росії "оптимальні технології діагностики та лікування в дитячій травматології та ортопедії, помилки та ускладнення "Волгоград, 17-19 вересня 2003р. – С. 363-364.

11. Крись-Пугач А. П., Марциняк С. М. Еозінофільна гранульома кісток / / Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2003. – № 4. – С. 79-82.

12. Крись-Пугач А.П., Марциняк С.М. Інформатівність методів Дослідження в діагностіці солітарної еозінофільної гранульомі кісток у ДІТЕЙ / / хірургія дитячо віку – 2004. – Том. 1. – № 4 (5). – С. 51-57.

13. Марциняк С.М., Головко Т.С. Клініко-рентгенологічні Особливості перебігу солітарної еозінофільної гранульомі кісток у ДІТЕЙ / / Здоров’я Жінки. – 2005. – Том. 1. – № 21 (1 (21)) с. 193-195.

14. Krys-Pugach A., Luchko R., Martsyniak S. Рlasty of bony defects in surgical treatment of tumorlike diseases and benign tumors of long bones in children with application of home-produced hydroxyapatite / / 14

European SICOT Trainees Meeting .- 5-7 May 2005 – Budapest, Hungary. – CD. – A0045.

15. Martsyniak S., Luchko R. Features of surgical treatment of local histiocytosis out of lagerganse’s cells (eosinophilic granuloma of bones) in children / / 14th European SICOT Trainees Meeting .- 5-7 May 2005 – Budapest, Hungary. – CD. – A0030.

16. Вплив керамічного гідроксилапатиту на активність стовбурових стромальних клітин кісткового мозку in vitro. Астахова В.С., Панченко Л.М., Крись-Пугач А.П., Лучко Р.В., Марциняк С.М. / / Вісникортопедії, травматології та протезування. – 2005. – № 1. – С. 27-29.

17. Головко Т.С. Марциняк С.М. Можлівості та Обмеження комплексного ультразвукового Дослідження в діагностіці злоякісніх пухлина кістково-м’язової системи / / Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2005. – № 1. – С. 41-48.

Комплексне ультразвукове Дослідження в діагностіці патологічніх утворень опорно-Рухів апарату непухлінного походження / / променево діагностика, променева терапія. – 2005. – № 2. с.36-40.

19. Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М., Зима А.М., Марциняк С.М. Хірургічне Лікування деформацій стоп при прогресуючій м `язовій дістрофії / / Вісник ортопедії, травматології та протезування – 2006. – № 4, в друці.

20. Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М., Зима А.М., Марциняк С.М. Хірургічне Лікування контрактур суглобів у хвороби з прогресуючою м `Язов дістрофією / / Дитяча хірургія. – 2006. № 4., В друці.

21. Крись-Пугач А.П., Куценок Я.Б., Гук Ю.М., Марциняк С.М. Сучасні принципи хірургічного лікування дітей з природженим вивихом стегна / / Травма. – 2006. – Том. 7. – № 1 с.

22. Крись-Пугач А.П., Куценок Я.Б., Гук Ю.М., Марциняк С.М., Вовченко А.Я. "Сучасний підхід до консервативного та хірургічного лікування дітей з вродженими підвивихи і вивихом стегна" / / "Травма" – 2007. – Том 8. – № 2. – С.123-129.

23. Гук Ю.М., Стельмах В.М., Марциняк С.М., Зима А.М., Чеверда А.І. "Перший Досвід застосування системи Charfix при лікуванні деформацій та переломів стегна у ДІТЕЙ з вродженою ламкістю кісток" / / Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Віп.16. – Кн .. 4. – С.256-265.

24. Марциняк С.М. "Солітарна еозінофільна гранульома кісток (клініка, діагностика, Лікування)" / / Мат. І-ого Конгресу дитячих хірургів України з міжнародною участі «Сучасні лікувально-діагностичні Технології в дітячій хірургії» 29-31 березня 2007 року. Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, м.Вінніця. -2007. – С.311.

25. А.П.Крісь-Пугач С. М. Марциняк, Т. А. Поліщук. "Вроджена кріворукість у ДІТЕЙ та підлітків" / / Матеріали науково-практичної конф. "Лікування травм верхньої кінцівкі та їх наслідків". – Київ .- 2007. – С. 114-115.

26. Крись-Пугач А.П., Куценок Я.Б., Гук Ю.М., Марциняк С.М., Вовченко А.Я. "Лікування дітей з вродженим підвивихом стегна у віці до 5 років" / / Мат. науково-практ. конф. присвячений. 60-ти річчю Бакинського інституту травматології і ортопедії, Баку – 2007. – С.???

27. Крись-Пугач А.П., Куценок Я.Б., Гук Ю.М., Марциняк С.М., Вовченко А.Я. "Наш підхід до консервативного та хірургічного лікування дітей з вродженими підвивихи і вивихом стегна" / / Мат. науково-практ. конф. дитячих травматологів-ортопедів Росії з международн. участ. «Актуальні питання дитячої травматології і ортопедії» в Екатерінбурге19-21 вересня 2007 року. Тези.

28. Гук Ю.М., Іванченко Л.А., Лучко Р.В., Марциняк С.М., Куди А.А., Пархома А.Р., Пінчук Н.Д. Клінічне використання біоматеріалів на основі зміцненого склом біогенного гідроксилапатиту для заміщення дефектів пострезекціонние при пухлинах, пухлиноподібних і диспластичних захворюваннях кісток в ортопедії дитячого і юнацького віку. / / Мат. науч .- практ. конф. травмат.-ортопедів Росії з міжнародною участю.: Актуальні проблеми кісткової патології у дітей та дорослих .- Москва.-2008 .- С. 72-73.

29. Крись-Пугач А.П., Гук Ю. М., Лучко Р.В., Сивак М.Ф., Марциняк С.М. Пластика керамічним остеоапатітом кісткових порожнин при оперативному лікуванні пухлиноподібних захворювань і доброякісних пухлин у дітей / / Мат. науч .- практ. конф. травмат.-ортопедів Росії з міжнародною участю.: Актуальні проблеми кісткової патології у дітей та дорослих .- Москва.-2008 .- С. 142-143.

30. YM Guk, SMMartscyniak, VVStelmakh «Features of operative correction of axial deformities in patients with congenital bone fragility». XVIII SYMPOZJUM SEKCJI ORTOPEDII DZIECIECEJ POLSKIEGO TOWARZYSTVA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO, BIALYSTOK, 29-31 MAJA 2008. Тези.с.45.

31. APKrys-Pugach, YBKutsenok, YM Guk, SMMartscyniak, AYVovchenko «Modern approach to conservative and surgical treatment of children with inheritable incomplete dislocation and femur dislocation». XVIII SYMPOZJUM SEKCJI ORTOPEDII DZIECIECEJ POLSKIEGO TOWARZYSTVA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO, BIALYSTOK, 29-31 MAJA 2008. Тези. с.46.

32. Марциняк С.М., цокали В.М. Клініко-рентгенологічна діференційна діагностика солітарної еозінофільної гранульомі та тубостіту (туберкульозного остеомієліту) довгих кісток кінцівок у ДІТЕЙ / / Матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-практичної Конференції З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТІ прісвяченої 90-річчю ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України» «Актуальні ХАРЧУВАННЯ ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ» , 2009. – Київ.

33. Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М., Марциняк С.М. ПЕРШИЙ Досвід ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ CHARFIX ДЛЯ Лікування ТОТАЛЬНОЇ ураження СТЕГНОВОЇ КІСТКІ ПРИ ФІБРОЗНІЙ ДІСПЛАЗІЇ / / Травма, 2009. – Донецьк.

34. Кінча-Поліщук Т.А., Марциняк С.М., Стельмах В.В. Застосування препарату "Паміред" в комплексному лікуванні ДІТЕЙ з недосконалостей кісткоутворенням / / Травма, 2009. – Донецьк.

35. Гук Ю.М., Кінча-Поліщук Т.А., Марциняк С.М., Стельмах В.В. Медикаментозне Лікування Порушення стану кісткової Тканини при недосконалостей остеогенезі / / Матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-практичної Конференції З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТІ прісвяченої 90-річчю ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України» «Актуальні ХАРЧУВАННЯ ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ», 2009. – Київ.

36. Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М., Марциняк С.М. Еозінофільна гранульома кісток (клініка, діагностика, Лікування) Монографія 2010р. м.Прілукі.144с

37. Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М., Марциняк С.М. Перший Досвід застосування системи Charfix для Лікування тотальних ураження стегнової кісткі при фіброзній дісплазії Травма 2010 Том 11 № 2 Донецьк З 192-195

38. Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М., Марциняк С.М. Сучасний погляд на Лікування тотальних ураження стегнової кісткі при фіброзній дісплазії. Збірник наукових праць XV з’їзду ортопедів-травматологів України Дніпропетровськ 2010

39. Т.А. Кінча-Поліщук, Марциняк С.М. В.В Стельмах. Застосування препарату «Паміред» в комплексному лікуванні ДІТЕЙ з недосконалостей кістко утворення. Травма 2010 Том 11 № 1 Донецьк с.73-75

Також:

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.