Фахівці центру Офтальмос які проводять операції і консультації

лікування катаракти – катаракта це найчастіше очне захворювання після 60 років.

лікування короткозорості – дляпрофілактики прогресування короткозорості існують такі методи.

В очному центрі працює колектив висококваліфікованих лікарів:

1. Жабер Хуссейн Алі – генеральний директор клініки, офтальмохірург. Стаж в офтальмології 9 років.

Закінчив Волгоградської медичну академію, потім інтернатуру на кафедрі професора Водовозова А.М. – Одного з основоположників вітчизняної офтальмології, де довелося бути його особистим асистентом.

У 2001 році з метою підвищення кваліфікації приїхав в Москву в ГУ МНТК «Мікрохірургія ока» ім. С.Н. Федорова. Там пропрацював чотири роки з провідними професорами інституту.

Останні три роки приймає і оперує пацієнтів у м. Одинцово, де раніше не було можливості проведення операцій на органи зору при таких захворюваннях, як катаракта, глаукома, короткозорість та видалення новоутворень. Володіє технікою руйнування твердих катаракт за допомогою лазерної енергії.

2. Андрєєв Юрій Владиславович – доктор медичних наук, лікар-офтальмохірург з 20-річним стажем, автор 6 патентів з проблем катаракти та лікування відтінком більмо рогівки.

Закінчив лікувальний факультет Смоленського медичного інституту в 1988 р. З 1989 р. по 1994 р. проходив навчання (ординатура та аспірантура) в МНТК «Мікрохірургія ока» під керівництвом провідних офтальмохірургів – Федорова С.М., Копаєва В.Г.

За час навчання зібрав матеріал і оформив кандидатську дисертацію з проблем лікування судинних ускладнень при пересадці рогівки, виконав більше 450 операцій кератопластики.

Найбільший акцент в роботі було зроблено на лікуванні складних і малоперспективних більмо (опіки).

По завершенні роботи над дисертацією був прийнятий на посаду наукового співробітника педагогічного центру МНТК «Мікрохірургія ока». Розробив курс лекцій з факоемульсифікації катаракти, провів навчання за темою енергетичної хірургії катаракти більше 10 років. За цей час навчив більше 300 докторів, які зараз успішно оперують у всіх основних клініках Росії.

У 1994 році почав працювати над новою тематикою, присвяченій проблемам лазерної хірургії катаракти.

У співавторстві зі своїм учителем Копаєва В.Г. розробив принципово нову, яка не має аналогів в світі технологію – лазерну екстракцію катаракти.

Робота над даною тематикою завершилася успішним захистом докторської дисертації в 2007 р.

За час написання дисертації було виконано понад 10000 операцій, створена діюча лазерна установка, технології лікування навчилися 46 лікарів.

В даний час технологія ЛЕК успішно працює в 20 містах Росії, а так само на Україну, в Узбекистані, на Кіпрі.

Ю.В. Андрєєв багато разів виступав на міжнародних симпозіумах з хірургії катаракти. В даний час проводить операції в ряді клінік Росії і за кордоном.

3. Макарова Валентина Петрівна – кандидат медичних наук, лікар-офтальмохірург вищої категорії з 30-річним стажем.

29 років пропрацювала в Інституті очних хвороб ім. Гельмгольца. У 1981 р. закінчила клінічну ординатуру з офтальмології, в 1985 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «стрептодеказа в лікуванні внутрішньоочних посттравматичних крововиливів», має 14 публікацій, 2 рацпропозиції, 3 патенти на винахід.

Протягом 15 років очолювала відділення офтальмоонкологіі під керівництвом акад. А.Ф. Бровкін. Останні 10 років працювала у відділенні глаукоми під керівництвом проф. В.П. Ерічева. У загальній складності 4 роки працювала на запрошення в державних і приватних клініках Алжиру, Палестини, Кувейту.

Володіє всіма сучасними методами обстежень та лікування офтальмологічних хворих, технікою лазерної ексцизії новоутворень століття з одномоментноїпластикою, орбітотоміі (видалення новоутворень орбіти), виправлення косоокості, хірургії глаукоми.

4. Бочкарьов Михайло Валерійович, кандидат медичних наук, з 1993 по 1994 р. працював лікарем офтальмохирургом в ФГУ МНТК мікрохірургія ока ім. акад.С.Н. Федорова, займався переважно рефракційної хірургією (кератотомии, склеропластікі), хірургією катаракти та глаукоми.

З 1994 року працював у відділі хірургічного лікування глаукоми виконував різні антиглаукомних операції (здебільшого ним же розроблені), факоемульсифікацію катаракти з імплантацією ІОЛ, інтракапсулярную екстракцію катаракти з імплантацією ІОЛ (при виражених підвивихах кришталика). Займався лазерним лікуванням глаукоми (селективна лазерна трабекулопластика, лазерна ірідектомія, лазерна гоніопунктура).

Автор близько 40 друкованих праць, понад 30 патентів РФ і однієї технології РФ. Багаторазово виступав на наукових конференціях у Росії, а також з усними та стендовими доповідями в Кейптауні 2005 р. (ПАР), Афінах 2007 р. (Греція). Періодично виступає на курсах підвищення кваліфікації ФДМ МНТК «Мікрохірургія ока» з лекціями на тему: «Інтраканальная хірургія відкритокутової глаукоми».

В даний час працює в Клінічному санаторії «Барвіха» та лікарем-консультантом у ТОВ «Офтальмос».

Володіє усіма методиками діагностики офтальмологічних хворих.

Член Московського наукового товариства анестезіологів реаніматологів (МНОАР). Член Російської асоціації по регіонарної анестезії та лікування болю. Один з авторів книги «Керівництво з лікування комбінованих поразок». Має ряд наукових публікацій.

З 1994 року обіймає посаду завідувача відділенням в різних стаціонарах м. Москви і Підмосков’я.

Бере участь і виступає з доповідями на форумах, присвячених сучасним аспектам анестезіології.

Закінчив лікувальний факультет Московського медичного стоматологічного інституту в

. проходив навчання в судордінатуре ММСИ їм Н. А. Семашко на кафедрі "Очні хвороби" (зав. кафедрою С. М. Федоров). З 1988 по

. проходив навчання в інтернатурі МНТК «Мікрохірургія ока». З 1989 по

. працював в МНТК «Мікрохірургія ока» С. Н. Федорова в "Відділі розробки та впровадження нових технологій", був завідувачем оперблоку, брав участь у розробці та впровадженні "Технології оптимізованої лазерної корекції міопії і гіперметропії" в МНТК "Мікрохірургія ока" і його філіях. В даний час його учні з успіхом працюють в різних клініках Росії і за кордоном.

. працює в «очному центрі Схід-Прозріння», є провідним рефракційні лазерним хірургом.

. працює в ТОВ «Офтальмос», де також є провідним рефракційні лазерним хірургом.

В даний час проводить операції в ряді клінік Росії і за кордоном.

. по теперішній час Семенов С. В. виконав понад 6 000 операцій LASIK.

Сергій Володимирович активно займається науково-дослідницькою роботою. Автор численних винаходів. За час своєї діяльності отримав 2 "Патенту на винахід", 4 "Свідоцтва на корисну модель", 23 "Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію", ним опубліковано понад 30 наукових робіт в періодичній та центральній пресі.

Також:

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.