Лікування опорно-рухового апарату в санаторіях Білорусії Білорусі

Ми і наші колеги в Республіці Білорусь гарантуємо Вам спокійний і гідний відпочинок.

Головна P | P Санаторно-курортнелікування P | P Лікувальні профілі санаторіїв P | P Лікування опорно-рухового апарату

Санаторне лікування опорно-рухового апарату

Профіль «Лікування опорно-рухового апарату» є вPсанаторіях:

Показання

Наслідки термічних опіків іPхіміческіх іPотмороженій;

Остеохондродісплазія сPдефектамі зростання трубчастих кісток іPпозвоночніка;

Протипоказання

Остеомієліт вPстадіі загострення, пріPналічіі множинних, розповсюджених свищів, сPобільним гнійним виділенням, великих секвестрів, амілоїдозі внутрішніх органів.

Системні захворювання скелета, що обмежують самообслуговування іPсамостоятельное пересування хворого.

Суглобово-вісцеральна форма захворювання сPактівностью II іPIII ступеня.

Дитячі церебральні паралічі пріPналічіі важкої обездвиженности, важких розладів тонусу, важких гіперкінезів, мозжечкові розладів, судомних нападів, глибоких порушень функцій тазових органів, олігофренії вPстадіі імбецильності іліPідіотіі.

Лікування опорно-рухового апарату вPспеціалізірованних санаторіях

Санаторії дляPлеченія захворювань опорно-рухового апарату призначені дляP лікування, реабілітації іPпрофілактікі захворювань кісток, суглобів іPсоматіческой мускулатури, як правило, це захворювання хребта, м’язів іPкостей таза, кінцівок.

ВPнаші дні все більше людей проживають вPгігантскіх мегаполісах відчувають нестачу вPдвіженіі. Все менше залишається часу наPпрогулкі наPсвежем повітрі, катання наPвелосіпеде, гімнастику, також позначається неPправільное харчування. Хвороби опорно-рухового апарату стрімко молодіють.

Лікування хвороб опорно-рухового апарату це, як правило, тривалий процес, що вимагає дотримання всіх рекомендацій лікарів, виконання всіх запропонованих процедур. ВPрамках санаторію створені дляPетого всі умови. Фахівці санаторію запропонують неPтолько програму лікування сPучетом існуючого захворювання іPстадіі його розвитку, ноPіPнапішут рекомендації наPпосле санаторне лікування.

Багато санаторіїв пропонують вPтой іліPіной формі лікування опорно-рухової системи, ноP повноцінне лікування можна отримати лише вPсанаторіях, основним профілем яких є лікування опорно-рухового апарату.

Перелік загальних протипоказань, що виключають направлення хворих у санаторії

Всі захворювання вPострой стадії, хронічні захворювання вPстадіі загострення.

Гострі інфекційні захворювання доPокончанія терміну ізоляції.

Усі венеричні захворювання вPострой іліPзаразной формі.

Хронічні іPзатяжние психічні розлади (захворювання) сPтяжелимі, стійкими іліPчасто загострюється хворобливими проявами.

Епілепсія іPепісіндром сPразлічнимі формами припадків (більш ніж 2Pраза вPгод).

Всі захворювання сPналічіем синдрому залежності отPалкоголя, наркотичних іPпсіхоактівних речовин, аPтакже пріPналічіі абстинентних станів іPсочетаній абстинентних станів іPпсіхотіческіх розладів.

Злоякісні новоутворення; хворі після радикального лікування поPповоду злоякісних новоутворень (хірургічного, рентгенологічного, хіміотерапевтичного, комплексного) можуть направлятися тільки вPместние санаторії пріPудовлетворітельном загальному стані.

Всі захворювання іPсостоянія, які потребують стаціонарного лікування, вPтом числі хірургічного втручання; всі захворювання, пріPкоторих хворі неPспособни кPсамостоятельному пересуванню іPсамообслужіванію, потребують вPпостоянном догляді (Крім осіб, що підлягають лікуванню вPспеціалізірованних санаторіях дляPспінальних хворих).

Вагітність воPвсе терміни наPбальнеологіческіе іPгрязевие курорти,аPнаPкліматіческіе курортиP-починаючи сP26-го тижня.

Всі форми туберкульозу вPактівной стадііP-дляPкурортов іPсанаторіев нетуберкульозного профілю.

Хворі після радикального лікування злоякісних новоутворень поPповоду іPнаходящіеся вPсостояніі стійкої ремісії можуть направлятися вPместние санаторії дляPобщеукрепляющего лікування.

Енурез неPявляется протипоказанням кPнаправленію вPсанаторій.

Після дифтерії іPскарлатіни діти можуть направлятися вPсанаторіі неPранее 4-5Pмес. після виписки ізPстаціонара пріPотсутствіі ускладнень.

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.