Молочні залози – обстеження, патологія, лікування

Права вагітної – (вибір лікаря, відмова від лікування, інформовану згоду) та породіллі – основи законодавства

дослідження цукру (глюкози) з навантаженням (цукрова крива, проба на толерантність до глюкози, оральний глюкозотолерантний тест)

– Світові рекомендації з ведення вагітності та розродження

Монофазні КОК (комбіновані естроген-гестагенні оральні контрацептиви)

Сіньоріта.ру – сайт для жінок. 400 000 читачів щомісяця. Сіньоріта.ру – сайт для жінок. 400 000 читачів щомісяця.

Особливості діагностики патології молочних залоз

В даний час проблема вдосконалення діагностики захворювань молочних залоз є вельми актуальною. Досить сказати, що приблизно дві третини жінок, що звертаються до лікаря, скаржаться саме на молочні залози. При цьому рак молочних залоз виходить на перше місце серед усіх онкозахворювань і займає перше місце серед причин смертності жінок.

На тлі цієї гнітючої статистики певний оптимізм вселяє той факт, що за останні роки значно удосконалені діагностичні технології в цій області і розроблені чіткі алгоритми обстеження, дотримання яких дозволяє виявляти ранні форми захворювань і успішно їх лікувати.

Підвищенню якості діагностики сприяли такі фактори:

1. Розширення можливостей мамографії за рахунок якості мамографічних апаратів, чутливішою плівки, спеціальних касет.

2. Впровадження методик дуктографії і Пневмокістографія і спеціалізованих пристосувань для проведення пункційної та аспіраційної біопсії.

3. Застосування нових методик променевої діагностики – УЗД, КТ, МРТ, сцинтиграфія.

Проте слід мати на увазі, що суб’єктивна оцінка можливостей різних методів дослідження впливає на їх результати, може призводити до тактичних і діагностичних помилок.

Стандартизація роботи лікаря, комплексний підхід до діагностики захворювань молочних залоз може багато в чому поліпшити існуючий стан.

Розглянемо детальніше вищеперелічені методи діагностики.

Мамографія – рентгенографія молочних залоз, яка виконується на спеціальному апараті – мамографі в 2-х стандартних проекціях (прямій і косою). Коса проекція дає можливість досліджувати аксилярний область, яка на прямий мамограмі не візуалізується.

Мамографія може проводитися з перевірочної метою (у здорових жінок) і діагностичної (з передбачуваним ураженням молочної залози). У першому випадку мамографія призначається з 35-40 років 1 раз у 2 роки, якщо жінка не входить до групи ризику і 1раз на рік для входять до групи ризику. У другому випадку дослідження проводиться з приводу захворювання і незв’язані по термінах з попереднім дослідженням. Показанням до такого дослідження є: мастодинія (біль та молочній залозі), виділення з соска, вузлові утворення, ускладнення при протезуванні залози.

Дуктографія – контрастування молочних проток з подальшою мамографією метою вивчення патологічних змін внутрипротокового характеру. Дослідження показано при наявності виділень із соска.

Пневмокістографія – мамографія, вироблена після пункції кісти, евакуації її вмісту та введення повітря, що дозволяє вивчити внутрішню поверхню кісти і виявити внутрікістозние освіти.

УЗД – методика, що є прекрасним союзником мамографії. Її переваги – простота і нешкідливість, можливість дослідження щільної тканини залози у молодих жінок, при фіброзу, доступність дослідження регіонарних лімфовузлів, диференціальна діагностика кіст і солідних утворень. Недоліками методу є велика кількість хибнопозитивних і псевдонегативних результатів, особливо при наявності жирової перебудови залізистої тканини.

Комп’ютерна томографія може застосовуватися вдіагностиці захворювань молочної залози в наступних випадках: при розташуванні пухлини в недоступному для мамографії місці (ретромаммарний квадрант), для визначення метастазів, для оцінки ангіогенний активності пухлини, для оцінки стану імплантанта, для виявлення рецидиву раку в оперованою залозі.

Магнітно-резонансна томографія знаходить застосування при наявності протеза залози, при підозрі на приховану форму раку, для визначення регіонарної поширеності, при рубцевих змінах. Слід відзначити велику роздільну здатність МРТ в порівнянні з КТ для діагностики змін у м’яких тканинах, а, отже, і для молочної залози.

Сцинтиграфія може застосовуватися для уточнення істинної поширеності процесу, діагностики рецидивів раку, в деяких випадках може бути альтернативою біопсії, дати прогноз подальшого перебігу процесу.

Слід особливо підкреслити роль всіх клініцистів, на прийом до яких потрапляє жінка. Будь лікарський огляд повинен у той же час розуміти виявлення захворювань молочної залози і включати в себе наступні етапи: навчання жінок самообстеження (1-е обстеження повинна провести сама пацієнтка 1 раз на місяць), загальноклінічне обстеження, застосування спеціальних методик, серед яких провідне місце займають такі методи променевої діагностики, як мамографія і УЗД.

Труднощі діагностики захворювань молочних залоз багато в чому пояснюються варіабельністю будови цього органу, його віковими, конституціональними і гормональними особливостями. Співвідношення жирової і залозистої тканини змінюється протягом життя, стан залізистої тканини також має віковий ценз і залежить від фази менструального циклу.

Розглянемо основні захворювання молочних залоз, з якими доводиться стикатися фахівцям.

Найпоширенішим напрямних діагнозом є мастопатія. Це гормональне стан, пов’язаний зі змінами в яєчниках, щитовидній залозі, надниркових. При мамографії виявляється у вигляді аденоз, коли всі часточки залози набряклі, щільність тканини підвищена, або склерозирующего аденоз з наявністю груп кальцинатів, вимагає диференціальної діагностики з раком. Аденоз може бути пов’язаний з гіперпластичним процесом в яєчниках, гіперфункції щитовидної залози. Фіброзно – кістозна мастопатія з переважанням фіброзу може обумовлюватися підвищеною кількістю андрогенів. При УЗД більше даних можливо отримати при аденоз, процесі, що протікає з переважанням проліферативного компонента.

Вузлові доброякісні захворювання молочної залози – це, перш за все кісти і фіброаденоми.

Кісти – порожнини, заповнені рідиною, від невеликих до 3-4 мм до гігантських. Вони досить добре виявляються на маммограммах, особливо, якщо щільність навколишнього тканини не висока і практично в 100% візуалізуються при УЗД. Додатковими дослідженнями при кістах є пункція з цитологічним дослідженням вмісту, доповнена Пневмокістографія для виключення внутрікістозних утворень. Будь внутрікістозная патологія розглядається як облігатний рак і підлягає хірургічному лікуванню. Слід зазначити нерідко малигнизацию кіст.

Фіброаденоми становлять 18% всіх вузлових утворень молочних залоз. Вони вважаються найбільш доброякісною пухлиною, проте можлива їх молігнізація. Диференційно-діагностичні ознаки фіброаденоми, як при мамографії, так і при УЗД не є достовірними і вимагають гістологічного підтвердження, але і цей критерій не дає 100% діагностики, і багато дослідників вважають наявність аденоми показанням до оперативного лікування. Слід виділяти листоподібні аденому – швидкорослу пухлина з можливим переходом в рак. Листоподібна аденома – абсолютне показання для оперативного лікування. При множинних фіброаденома їх видаляють штучно або виробляють підшкірну мастектомію.

Рак молочної залози, як було сказано вище, займає одне з перших місцьсеред причин смертності жінок. У той же час діагностика початкових, так званих не пальпованих пухлин є запорукою спішного лікування з повним збереженням здоров’я жінок.

Факторами ризику виникнення раку молочної залози є:

1. – Генетична схильність, зумовлена ??мутацією В17-ої парі хромосом, яка передається по материнській лінії;

2. – Вік – чим старше жінка, тим більше можливість реалізації тривало поточного процесу;

3. – Гормональний фактор. Внаслідок того, що молочна залоза, як і матка, є органом-мішенню необхідно враховувати підвищення рівня естрогенів або низький рівень андрогенів;

4. – Факторами, що сприяють виникненню раку молочної залози, за статистикою є:

Порушення жирового обміну у вигляді ожиріння (жир – депо естрогенів).

По можливості переходу в рак перше місце займає за статистикою внутрішньопротокова папілома, за нею йдуть у порядку убування кіста, мастопатія, фіброаденома.

Слід окремо згадати про вплив опромінення на можливість провокування захворювань молочної залози. Доза більше 90 радий. збільшує можливість захворювання в 4 рази, при чому за віковими групами цей ризик різний. До 20 років ризик збільшується в 13 разів, після 25-30 років – в 2 рази, після 40 років – ризику немає. Враховуючи, що мамографія проводиться на апаратах з низькою дозою опромінення і показана, в основному, жінкам старше 40 років, ризиком опромінення можна знехтувати, особливо, якщо порівнювати його з ризиком пропустити ранню форму захворювання.

Рак молочної залози може протікати у двох варіантах: рак тканини і рак соска (хвороба Педжета). Рак тканини має дві форми – вузлову і розповсюджену.

при мамографії – наявність вузлового освіти з нерівними, часто променистими контурами, зірчастої форми;

при УЗД – гіпоехогенне освіту з поглинанням сигналу, що має нерівні контури, нерідко з тяжами в навколишню тканину.

Чи не пальпируемое рак (in situ) на маммограммах проявляється тільки наявністю мікрокальцинатів і вимагає підтвердження надточної біопсією. При УЗД ця форма раку зображення не дає.

Слід виділяти набряклу форму раку, що зустрічається приблизно в 7%, частіше в молочних залозах великих розмірів. Цю форму слід диференціювати з запальними захворюваннями, у зв’язку з чим, необхідний рентгенологічний та УЗД контроль за два тижні після лікування.

Існує певний алгоритм обстеження жінок для виявлення захворювань молочних залоз, а саме: жінкам до35 років проводиться УЗД молочних залоз, яке тільки в разі необхідності доповнюється мамографією, дослідження жінок старше 40 років починається з мамографії, лише потім при показаннях проводиться УЗД. Даний порядок може бути порушений тільки при наявності пальпируемое пухлини, при недавньої травми в анамнезі, при наявних протезах або імплантантах в залозі.

Таким чином, діагностика захворювань молочної залози повинна бути повноцінною і складатися з таких етапів:

Регулярне клінічне обстеження, що включає пальпацію молочних залоз;

Променева діагностика: жінкам до 35-40 років – щорічне УЗД, жінкам старше 40 років – мамографія 1 раз на два роки або щорічно, якщо вони входять до групи ризику, і УЗД при показаннях.

Ї Додаткові дослідження при клінічних показаннях.

Лікар вищої категорії, заслужений лікар РФ, завідуюча відділенням променевої діагностики поліклініки № 3 ГУ ГМЦ МОЗ РФ, автор низки статей з комплексної рентгенівської та УЗД діагностиці. Займається практичною роботою в області рентгенології та ультразвукової діагностики. Володіє усіма методиками променевої діагностики, що застосовуються в амбулаторних умовах – дослідження легенів, шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, кісткової системи, молочних залоз. Маючи великий практичний досвід, керується у своїй роботі наступними правилами:

• своєчасно і правильнопоставлений діагноз – запорука успішного лікування

• правильно складений план обстеження спрощує діагностику, зберігаючи час, сили, а головне здоров’я пацієнтів

• комплексна діагностика (з просуванням від простого методу до складного) дає найкращі результати профілактичні обстеження значно знижують кількість запущених і, отже, невиліковних захворювань.

Записатися на прийом для будь-якого УЗІ або рентген – обстеження Ви можете на сайті http://www.rentgen-uzi.ru/zap.htm

Консультація мамолога:

Безкоштовна гаряча лінія "Разом заради життя": 8 800 200 70 07 (безкоштовно для всіх регіонів Росії), (095) 783 70 07 (безкоштовно для Москви)

злоякісна пухлина нейроектодермальна новонароджених

Вагітність, Одяг для вагітних, Гімнастика вагітних, масаж

Хворі діти, важкі, гіперактивність, підлітки, розлучення, наркотики

Про перериванні вагітності за медичними показаннями з боку матері

Про методи допоміжної репродукції, усиновлення та штучної інсемінації спермою чоловіка

Про планування народження дитини свідомо в неповній сім’ї

Молитви вагітних жінок про благополучне вирішенні і про народження здорових дітей

Доставка квітів по Москві, Пітеру, Росії, СНД і іншим країнам

Законодавство з питань cемьі, вагітності та пологів і догляду за дитиною, допоміжних методів репродукції (права вагітних і тп)

Інші варіанти допомоги в онкогематологічних відділеннях

Сайти для вагітних (відгуки від пологових будинках, книги, галереї вагітності)

Протипоказання до вакцинації (істинні і помилкові), побічні дії вакцин

Екстрена профілактика гепатиту В (після контакту з носієм, незащіщенногоп олово акта, профілактика зараження новонароджених)

питання, які треба обговорити з хірургом, готуючись до операції

Дитячий благодійний фонд допомоги хворим вірусними гепатитами і ВІЛ-інфекцією

Українська Відкрита Асоціація Організацій, Груп та Осіб, які працюють з дітьми, що страждають на онкозахворювання

Регіональна громадська організація ДІТИ І БАТЬКИ ПРОТИ РАКУ

© Використання авторських матеріалів з сайту дозволяється лише при отриманні офіційної згоди і з активним посиланням на джерело.

© Використання розміщених на сайті фотографій, цитат з листів і особистої інформації про пацієнтів заборонено.

Представлена ??на сайті інформація не повинна використовуватися для самостійної діагностики і лікування

і не може служити заміною очної консультації лікаря.

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.