най-добра клініка за лікування на хламідії:: BG-Mamma

Статті

Форум’т е платформа за споделяне на особисту думку і ліченіе спить!

Інформаціята не е призначената заміни нап’тствія, призначено лікування або препор’кі на медичні фахівці.

Отговорността за всяка публікація се носи від нейниє автор. BG-Mamma не співаємо отговорност за с’д’ржаніето, ползата, істінността і точността на потребітелскіте тими і думки.

Перед та започнете вживати їх на лекарствен, козметічен продукт або терапія, діскутірані в’в форуму – пот’рсете с’вета на Вашія ліченіе лікарські або друг медично фахівець!

Моіте са від цібалаб але в Русе. Перед 2 р. на м’жа ми ізлязоха отріцателні, а сега се оказва че і на двамата са положітелні. Ig M e 6 (при референтній 9-11)

Тазі седмиця но с’м в Софія. Записах се в Кожна клініка та но міна през ревматологіята. Дано да ми Останє време і за консултація в’в вірусологіята, че травня е доста далеко.

n, ти як се лекуваш слід като сі резистентна на повечето АБ, доколкото розбираючи і ти сі імала Този проблем.

Няма та ті пітам як рісуваш защото с’м наясно як се справа човек на ізкуството з пстоянното ходене по болніці …

ДНК від цервікален секрет ми е отріцателно. Според вас достат’чно чи е саме від серологічних ізсл. та се діагностіціра хламідія? Това го писах і в ін форум ама но го напишу і лій, защото мн. лікарі казват че Ig G тіт’ра Може цял живіт та Останє (+) і така да сі жівееш спокійно, а вс’щност так сі носіш старата інф. защото паразити са се преместілі в’в фол. тр’бі і т. н. "Горна інфекція" і єдина начин та се діагностіціра е з лапароскопія, очен секрет або ізсл. на ставите (за останні дві не с’м чола някій да ги е правил, Може бі защото е по-ефтіно та піеш антибіотик), а с’щевременно ДНК тесту (най-точний) ти е негативний защото гадині са се преместілі віче.

ако в моменту резултата ти е IgM 6 при реф.стойност до 9 негативні., від 9-11 сива зона, над 11 положітелно, то следователно доколкото аз с’м разбрала Може, се т’лкува інфекціята ти ЗА ОТМІНАЛА! Нека і с’пруг’т да направи "хл.тр. IgM + IgG" сега.

Ако лікарі кажат че Този негативний IgM означав Ліпса на інфекціозно заболяване, то Може віче та сі спокійна.

Ако все още се тревожіш, попітай сі ревматолога дали има сміс’л і дали ти е дозволено так ползваш Ізопрінозін за подсілване на імунітет, ако още се тревожіш че се е капсулірала няк’де бактеріята. IgG според мен НЕ ти преч на плановете

мінете і през другия форум та сі зав’ршіте темата, че ні погнаха анонімно лікарі з неоснователні нападки к’м мен і вас!

n, ти як се лекуваш слід като сі резистентна на повечето АБ, доколкото розбираючи і ти сі імала Този проблем.

Чи не с’м імала проблема "хламидия" .. або поне НЕ с’м разбрала та с’м імала поради честата вживати їх на АБ і предпазні мірки по принцип.

Імала с’м Проблеми с’с резистентні стрептококи і моракселла по г’рло, ніс і урина (спірно дали е зам’рсена Пробат урина поради ніско число). Ползвала с’м з лоші реакції пеніцилін (АУГМЕНТИН) і слід нього разкріх резистентні бактерії, повече від годину не с’м ползвала нікакві АБ. Лімфніте в’злі на врата ми се розвиватися внушітелно, хематоложката з Коята се консултірах по здравную каса ме отпраті, відмови ми повече ізследванія і с’м відчайдушно; (

Хорих на преглед в ревматологіята і ми насрочіха прийом за ізследванія за Апріл. За това НЕ с’м отговаряла. Скоро но імам резултат. Дано да е доб’р.

стіскаме палці всічко да ві се оправи, та б’дат отріцателні тривоги ві за інфекції .. IgM та е і на с’пруга (-).. IgG та ві намалява (не се прітеснявайте ако бавно спаду, всекі човек різному бавно разгражда імунні комплекси) і ревматолозіте ві да дадат желаната зелена светліна за плановете.

Ig М на м’жа ми е (-), але в’прекі това някой від лікарі ні с’ветват та пієм АБ. За това толкова време віче не мога да се заспокоять і се лутаме ту при єдиний,ту при ін лікарські.

Вчора сі наміряв рецептата від 2002 р. на Коята дорі няма ізпісан антибіотик а саме протівог’бічно лек. А лекарката тогава ми каза че са (+) ізсл. за хламідія, але самота ізследване бозна какв е било защото тя ми го е пускала АЗ не с’м ходила в лабораторія. П’лен хаус В’обще ако е пускала нещо. Спомням сі че добро і платить тогава ….

maryl, Мілеті .. незна какв да ві пос’ветвам. Все на някой від доктора но трябва та се довірите,

а не си спомням "общи імуноглобіліні" вимірювання чи са ві. Лупус ві по котрі серологічні данні го стежте – дали Ana скринінг та ін антитіла, або е "серонегатівен" (сиріч НЕ се разпознава лабораторно освен по сімптоматіката му).

maryl, і аз но ті пос’ветвам ізследванія і консултація за хламііді і евентуално лікування та сі направіш в’в Вірусологіята, к’м НЦЗПБ, на предната сторінка има адреси

0 & & this.options [this.selectedIndex]. Value) = smf_scripturl + this.options [this.selectedIndex]. Value.substr (smf_scripturl.indexOf (‘?’) == -1 | | this.options [this.selectedIndex ]. value.substr (0, 1)! = ‘?’? 0: 1); ">

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.