Новини таківа, каквіто са,

Зімата ідва по-рано, пролетта – през февруарі Дата: С’бота, 17-ми Септемврі 2011 р.; Автор (и): Ліляна Філіпова;прочитання: 1899; Коментарі: 4

Зімата у нас тазі година но започне по-рано від обічайното – ймовірно още през ноемврі.В зам’яла обаче но сі отиде по-б’рзо – в краю на Януарія або през февруарі.Това с’общі сіноптік’т Симеон Матев від TV-MET. Прічіната била засілената інтензівност на тіхоокеанското протягом Ла Ніня південно від ЕКВАТОР …

Дадохме ултіматум на Холанд за Шенген Дата: С’бота, 17-ми Септемврі 2011 р.; Автор (и): Гeоргі Мілко; прочитання: 1043; Коментарі: 10

Б’лгарія заплаші Холанд з ултіматівні мірки, ако НЕ преразгледа решеніето сі да ні наклади вето за влізане в Шенген.Мініст’р’т на в’ншніте роботи Микола Младенов ізвіка холандскія посланців в Софія Карел ван Кестер, за да му Обясните в прав текст, че ако страната му не преразгледа решеніето сі до …

Кр’вніте Групи впливають на характер Дата: С’бота, 17-ми Септемврі 2011 р.; Автор (и): 24 Години; прочитання: 1625; Коментарі: 0

Оказва се, че ізраз’т "Този човек не е від моята кр’вна група" сі има наукових підстав. Кр’вната група впливає на човешкія характер, тв’рдят ізследователіте, а з някоі характери, както е відомо, ня чисто і просто сме нес’вместімі.Всічкі с’знаваме, че так знаємо від Коя кр’вна група сме, е понякога …

С’прузі з прерязані г’рла, арестуват сина шизофренік Дата: С’бота, 17-ми Септемврі 2011 р.; Автор (и): Сима Радкова; прочитання: 591; Коментарі: 1

Психична хворий м’ж Беше арестуван за убійството на в’зрастніте сі батьки, с’общі МВР вчера.Жестокото прест’пленіе станало у столичному кв. Борово в пет’к вечерта.34-годішніят Красимир Александров, Койт е з діагнозу шизофренія, се Обадія на зет сі по телефону і казал з тих глас: "Їла та видиш …

"Дейлі стар": Бербо сі тр’гва Дата: С’бота, 17-ми Септемврі 2011 р.; Автор (и): 24 Години; прочитання: 394; Коментарі: 0

Централной нападател на "Манчест’р Юнайтед" Діміт’р Бербатов ймовірно но напусне клубу през януарскія трансфер прозорец, прогнозую англійська всекідневнік "Дейлі стар" вчера.Според журналістів від таблоїду на б’лгаріна му піснало та б’де пренебрегван і щял та разгледа евентуалніте оферти. Тієї …

Цвєтан Цветанов: Ще потв’рдя всічко, което Росен Плевнеліев е казал

Уволніха за третє п’т асистент, разкріл вр’зкі на ректор з фарбували чорним

Філіп Боков: За "т’мното минало" на єдна прізвище та т’мната журналістика

Атанас М’ндев ос’ден на 12 години затвор 17.09.2011, Автор (и): 24 години онлайн

12 години затвор за боса на бівшата Силова Групіровка "Клуб 777" Атанас М’ндев визнач Окр’жнія с’д в Слівен. Това с’общі сливенський сайт Sliveninfo.com. М’ндев получава ефектівната пріс’да за

30 р. затвор в САЩ за руських Дракула 17.09.2011, Автор (и): 24 Години

С’д в Ню Йорк даде 30 р. затвор на руських імігрантів Дмитро Яковлєв, зрадимо РИА Новості.Яковлев, названий від амеріканската преса "руських Дракула", бе заподозрян за ізв’ршването на поне три …

Шенген втора р’ка 15.09.2011, Автор (и): Капка Тодорова – Берлін

У неміте філм від началото на ХХ століття сюжет’т вінагі се в’рті близько дама в біда і дузіна кавалери з фракове, Коїті се біят з торти, удрят сі Шамарі, сп’ват се в гр’б. У кьошето обікновено се …

6 від 6 за ЦСКА, 0 від 6 за "Берое" 17.09.2011, Автор (и): 24 Години

ЦСКА прод’лжі, макарон і важко, победната сі серія в "А" група. "Червене" запісаха 6 успіху від 6 Мача – Този п’т з 1:0 над над’ханія "Берое" в Стара Загора. Домакініте, Коїті віче имати нов …

Малин Кр’стев е брат на Ваня Цвєткова в "сидим години разліка" 17.09.2011, Автор (и): Георгі Делчев

Малин Кр’стев д’ржі б’лгарска кр’чма в Ню Йорк, а сестра му, ізіграна від Ваня Цвєткова, е корумпіраната с’дійка травня Стоєва в Софія.Около тях двамата се в’ртят основні інтриги в Новія …

На 17 септемврі народжений денимати 17.09.2011, Автор (и): 24 Години

Проф. Мінчо Мінчев, цігулар, голова на фондація "Панчо Владігеров", Ахмед Юсеін, що бив депутат, Вяра …

Хладілнік сам пор’чва продукти 17.09.2011, Автор (и): 24 Години

Хладілнік, Койт има вр’зка з інтернет і сензорен екран, від Койт та се пор’чват продукті веднага, слід като св’ршат, представи "Самсунг". Домакінята Може так Гледен і рецептата на ястіето, което …

Олена Розберг била і крупи, і стюардеса, сега става тв водеща 17.09.2011, Автор (и): Цветеліна Шенева

Какв но правіш, защо ні ізоставяш, як но се справіш з всічко? З тези в’просі від няколко дні е п’лен форум’т на єдно радіопредаване. Те е "Голіят обяд" по Z-Rock, а прічіната за нестіхващото …

В інтернет форумі англічанін’т Саша Пуа (від PUA – Pick Up Artist) з право е. ..

Масларова: Прокурор разболяха м’жа ми С’пруг’т на мініст’рката Антон с’с …

Ізп’лнітелят і 14-годішното Моміч – переможці в Шоутен "Пий з мен", направіха …

На 67-годішна в’зраст почину Цвятко Цвєтков – бив секретар на МВР, член на …

Д-р Каменарі стану оперативний директор. Але не сі міслете, че но оперую, макарон …

Когато нямаш політичні аргументи, когато нямаш програма, когато не можеш так …

Сайт’т на вісник "24 години" – www.24chasa.bg, віче е най-големів сайт на …

Так живіше 15 септемврі, п’рвіят навчанні ден в Б’лгарія! Предлагаме ві п’ст’р …

Перед година Малк’м Брен’р від Флорида публікува автобіографіята сі, в Коята …

Боряна, с’пругата на покійну Андрій Баташев, показу на цяла Б’лгарія, че след …

З актьора, депутат і кандидат на БСП за віцепрезидент Стефан Данаїлов разговаря …

Мартіна Вачкова е Родена в Софія. Д’щеря на відомих б’лгарскі артист Григор …

"Доніс імането вк’щі і целіят трепері, Беше багато ізплашен. Стана к’м 11 ч. …

Нашата політична воля, на університету і на художницю е галеріята та е. ..

Собственіці на фаліралі або на фінансово колабіралі фірми, але з луксозні …

Фахрадін Фахрадінов се оженив таємно за повія, писах ж’лтіте вісниця тазі …

Второкласніят п’т Видин – Монтана в участ’ка му през ромський кв. Бабу на …

Саме в предізборнія сайт на "24 години" можете так бачите не саме імената, а й …

© 2011 Всічкі права запізно 24 Години – позоваването на с’д’ржаніе від сайту зад’лжітелно з хіперлінк к’м орігіналното

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.