Онкологія, Лікування пухлин, ракових захворювань, Онкологія Київ

Л ¶ СОД – єдина в Україні клініка, де успішно впроваджені сучасні міжнародні стандарти діагностики і лікування онкологічнихзахворювань. Індивідуальний підхід з використанням поєднання хірургічних методів лікування, променевої терапії, хіміотерапії, гормональних та імунобіологічних засобів дозволяє отримати високу виживаність.

Світова практика показує, що ефективний комплексний підхід до лікування онкологічних захворювань із застосуванням різних видів терапії у відділенні онкології (онкологічне відділення) повинен виконуватися високопрофесійними лікарями профільних спеціальностей (хірурги, хіміотерапевти, променеві терапевти), під постійним контролем одного провідного фахівця на всіх етапах лікування.

У Л ¶ СОД, як і у всіх провідних зарубіжних онкологічних клініках, цей контроль здійснюють клінічні онкологи. Дані фахівці призначають діагностику і складають план лікування, курують пацієнта під час проходження всіх етапів терапії, визначають можливі види реабілітації.

Лікування онкологічного захворювання (ракової пухлини) може бути тривалим і кропітким процесом, в якому повинна бути спадкоємність. Такі методи лікування пухлини в онкології, як хіміотерапія і радіотерапія раку-досить тривалі зважаючи суворого протокольного дозування (дози опромінення, дози лікарського засобу) в певний проміжок часу. Однак переваги терапії сучасної онкології в зростанні технологій і в зменшенні питомої ваги оперативних втручань (онкологічні операції). Сьогодні сучасна онкологія знаходиться на стадії такого розвитку, коли можливе вирішення задачі не тільки врятувати за всяку ціну, а врятувати і забезпечити високу якість життя людини.

Променева або радіотерапія в Л ¶ СОД високоефективна завдяки поєднанню використання можливостей сучасного обладнання (лінійні прискорювачі VARIAN з системою 3-х мірного планування), застосуванню міжнародних стандартів променевої терапії та злагодженій роботі команди досвідчених фахівців високого класу (променевих терапевтів, техніків, медичних фізиків, клінічних онкологів).

Хіміотерапія в Л ¶ СОД заснована на доказовій медицині і здійснюється за принципом мінімальної достатності. Хіміотерапевтичне відділення з лабораторією з приготування хіміотерапевтичних препаратів в Л ¶ СОД обладнано згідно з вимогами міжнародних стандартів. У Л ¶ СОД хіміотерапія проводиться в суворій відповідності з міжнародними протоколами, із застосуванням необхідної супровідної терапії, що дозволяє домогтися максимального ефекту в лікуванні з мінімальними побічними реакціями.

Всі хірургічні маніпуляції в Л ¶ СОД виконуються провідними закордонними та українськими хірургами. Завдяки сучасним підходам, заснованим на міжнародних стандартах, та використанню сучасного операційного обладнання, хірургічне лікування в Л ¶ СОД є малотравматичним і органосохраняющим.

Брахітерапія – вид радіотерапії, при якому джерело випромінювання знаходиться всередині тіла хворого – вводиться в порожнини, безпосередньо в тканини, або накладається контактно на поверхню тіла.

Дистанційна променева терапія – вид променевої терапії, коли джерело випромінювання, який використовується для лікування, знаходиться поза тілом хворого, і об’єкт опромінення знаходиться на відстані від джерела випромінювання.

Лапароскопічна операція – це один з методів оперативних втручань в ендоскопічної хірургії. Переваги лапароскопічного методу ендоскопічної хірургії розглядається не тільки лікування, але і в діагностиці.

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії є одним зі структурних підрозділів лікарні Л ¶ СОД. Його основним завданням є забезпечення безпеки і комфорту при проведенні оперативних втручань і інвазивних процедур.

Види оперативних втручань, що проводяться в Л ¶ СОД. Органозберігаючі операціїпри лікуванні раку молочної залози, так звані «лампектомія», тобто видалення тільки пухлини в межах здорових тканин із збереженням самої залози

Лікарня «ЛIСОД» є спеціалізованою клінікою для лікування пацієнтів з різними формами злоякісних пухлин. Як відомо, в онкології, в основному, використовуються три види лікування: хірургічний метод, метод променевої терапії в різних формах, хіміотерапевтичне лікування і різні поєднання цих трьох методів.

Л ¶ СОД забезпечує комплексний підхід і всебічну допомогу у лікуванні пацієнтів.

Саме тому на базі Л ¶ СОД створена хіміотерапевтичних лабораторія, в якій проводиться робота з підготовки ліків для проведення хіміотерапії.

Система PORT-A-CATH являє собою невеликий пристрій, який імплантується (встановлюється) під шкіру в якості своєрідного катетера для багаторазового введення лікарських речовин внутрівенно.

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.