Патологія навколоплідних вод. Багатоводдя, маловоддя – симптоми, діагностика та лікування

ПАТОЛОГІЯ навколоплідних вод

Навколоплідні води, або амніотична рідина (АЖ) – середовище проживання плоду, щовиконує одночасно декілька функцій: створення простору для вільних рухів зростаючого плоду, захист від механічної травми, підтримання температурного балансу, запобігання компресії пуповини в пологах, здійснення транспортної функції та участь в обміні речовин . АЖ на початку вагітності жовтувата, потім більш світла і прозора, в кінці вагітності – каламутна, опалесцююча; pH – 6,98-7,23, питома вага – 1007-1080 г / л, вміст білка – 0,18-0,2 %, глюкози – 22 мг%, сечовини – 23 мг%. При дослідженні центрифугата АЖ виявляють волосся (lanu-o), клітини епідермісу, клітини сальних залоз (vernix caseosa).

Для АЖ характерна велика швидкість метаболізму. За допомогою радіоактивних ізотопів (Na24) було з’ясовано, що АЖ в плодовому міхурі повністю змінюється за 2,9 год (Дж. Версбург та ін, 1948; А. Баррі, 1958), а що міститься в ній натрій – за 14,5 ч .

Обсяг АЖ залежить від терміну вагітності. Наростання обсягу відбувається нерівномірно. Р.А. Брейс, Е.Дж. Вольф в 1989 р. визначали обсяг АЖ в 705 випадках на терміні 8-43 тижнів. Пік обсягу АЖ зафіксований на терміні 33,8 тижні і становить 931 мл. Обсяг АЖ в проміжку 22-39 тиж значно не змінюється (630 мл і 817 мл відповідно) і складає в середньому 777 мл (рис. 29-1).

y = 525,6-117,2 X +8,003 X2-0, 1237X3, де R = 0,718, p <10-6. Область між пунктирними кривими відповідає 95% довірчого інтервалу.

У 8 тижнів обсяг АЖ збільшується зі швидкістю 10 мл / тиждень, у 13 тижнів – 25 мл / тиждень, у 21 тижнів – 60 мл / тиждень, потім швидкість знижується, секреція АЖ припиняється до 33 тижнів вагітності (рис. 29-2).

Рис. 29-2. Тижневий приріст обсягу ОВ (суцільна лінія – в мілілітрах; пунктир – у% від наявного обсягу ОВ).

Відносний тижневий приріст обсягу АЖ знижується в період 8-43 тижнів вагітності і складає:

На підставі перерахованих вище результатів можна визначити критерії маловоддя і багатоводдя для кожного строку вагітності. Наприклад, в 30 тижнів вагітності середній обсяг АЖ становить 817 мл (при 95% довірчому інтервалі 318-2100 мл), тобто маловоддям слід вважати обсяг АЖ <318 мл, а багатоводдя – обсяг АЖ> 2100 мл.

Джерело АЖ в I триместрі не зовсім зрозумілий. Припускають, що освіта ОВ відбувається шляхом транссудації материнської плазми через хоріон і амніон або фетальної плазми через проникну шкіру до того, як відбудеться кератинізація. Про причини освіти АЖ в II триместрі відомо більше. Основний продуцент АЖ – плід. Обсяг АЖ залежить від балансу між продукцією (сеча та альвеолярна рідина) і резорбцією рідини

(Заковтування плодом і відтік через хоріальний і амніотичну оболонку в системи материнського і плодового кровотоку).

Легкі доношеної плоду секретують 300-400 мл рідини на добу. Має місце активне перенесення хлоридів з капілярів альвеол в просвіт бронхів, потім внаслідок різниці градієнтів у просвіт бронхів надходить вода.

Таким чином, легенева рідина є транссудат, майже позбавлений білка, з осмолярністю, рівної осмолярності плазми плода.

Легенева рідина не має прямого відношення до регулювання гомеостазу рідини в організмі, наприклад, збільшення венозного об’єму не веде до збільшення секреції легеневої рідини. Швидше за все, роль легеневої рідини полягає в розправленні легеневої тканини, що забезпечує ріст легенів. Кількість легеневої рідини повинна зменшуватися до моменту пологів для забезпечення переходу до зовнішнього дихання.

Цікаво, що деякі гормони, викид яких відзначають у плода під час пологів (катехоламіни, вазопресин), також викликають зниження продукції легеневої рідини. Разом зі зниженням секреції рідини різниця осмотіче-ського тиску між плодової плазмою і легеневої рідиною веде до резорбції рідиничерез легеневий епітелій і за рахунок кліренсу через лімфатичні судини. Порушенням цих механізмів можна пояснити зростання частоти транзиторного тахіпное у новонародженого або синдром «вологих легких» у дітей після планового КС. Сеча плоду – одне з головних джерел АЖ. Добова кількість сечі плода при доношеній вагітності становить 400-1200 мл. У період 20-40 тижнів у результаті прискореного дозрівання ниркової тканини продукція сечі плодом зростає в 10 разів. Нормальна сеча – гіпотонічний розчин; низька осмоляльність плодової сечі призводить до значної гіпотонічно АЖ на пізніх термінах вагітності в порівнянні з материнською і плодової плазмою. Багато речовин, що виділяються плодом, у тому числі вазопресин, атріальний натрійуретичний фактор, ангіотензин II, альдостерон і ПГ, впливають на нирковий кровотік, клубочкову фільтрацію або на швидкість сечовиділення.

Вважають, що заковтування плодом АЖ – головна причина резорбції АЖ, хоча заковтується рідина – швидше суміш АЖ з легеневою (трахеальних) рідиною. Заковтування рідини плодом можна спостерігати з 18 тижнів гестації.

Добова інтенсивність заковтування зростає від 200 мл у 18 тижнів до 500 мл в 40 тижнів. Подібно сечовиділенню добові обсяги заковтування (у перерахунку на масу тіла) значно вище, ніж аналогічні показники у дорослих. З розвитком поведінкових реакцій плоду епізоди ковтання відбуваються головним чином під час «активної фази» сну (тобто в поєднанні з дихальними рухами і рухами очних яблук). Помірне підвищення осмоляльності плодової плазми веде до підвищення числа епізодів ковтання і обсягу заковтує рідини, що доводить наявність фізіологічного механізму «спраги» у доношеної плоду.

Так як АЖ в порівнянні з материнською плазмою – гіпотонічний розчин, це забезпечує видалення надлишку АЖ і її перехід через хоріальний і амніотичну мембрану в материнську і плодову плазму. Роль материнської плазми в цьому процесі невелика на відміну від трансмембранного переходу АЖ в просвіт плацентарних судин.

Таким чином, трансмембранний обмін і заковтування АЖ плодом – з одного боку – і продукція сечі і легеневої рідини – з іншого забезпечують сталість обсягу АЖ.

Відповідно до більшості вітчизняних джерел багатоводдя (polyhydramnion) називають надмірне накопичення ОВ (понад 1500 мл при доношеній вагітності). У більшості зарубіжних монографій фігурує цифра 2000 мл.

Маловоддям (oli-ohydramnion) прийнято називати зменшення кількості ОВ до 500 мл і менше при доношеній вагітності (з іноземних джерел – 300 мл).

Багатоводдя виникає з частотою 0,2-1,25% від усього числа пологів (К. Макафі та ін, 1970). Клінічні прояви звичайно виникають, якщо обсяг ОВ перевищує 3000 мл.

Маловоддя особливо часто виявляють при переношуванні. Е.Д. Маркс і М.І. Дайвон в 1992 р. виявляли маловоддя на терміні 41 тижнів і більше (індекс АЖ

Також:

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.