Програма “Розвиток стратегії лікування населення Російської Федерації, уразливого до туберкульозу

30.12.10 Конкурс на відбір експертів для проведення оцінки результатів Проекту 4 раунди ГФ (компонент ТБ)

03.11.10Вийшов у світ 10-й випуск інформаційного бюлетеня "Проблеми туберкульозу у хворих на ВІЛ-інфекцію"

20.09.10 На початку вересня у Владивостоці відбулася Міжрегіональна науково-практична конференція на тему «Сучасна мікробіологічна діагностика туберкульозу».

28.03.06 Фонд "Російське охорона здоров’я" оголошує конкурс проектів зі зміцнення інфраструктури мікробіологічних лабораторій протитуберкульозних закладів громадянського охорони здоров’я

21.03.06 20-21 березня 2006 року представники Фонду "Російське охорона здоров’я" взяли участь у робочій нараді, присвяченій участі російських виробників фармацевтичних препаратів у Програмі Всесвітньої Організації Охорони здоров’я з прекваліфікації протитуберкульозних лікарських засобів та їх виробників

13.03.06 Фонд "Російське охорона здоров’я" запрошує фахівців Мінздоровсоцрозвитку РФ і Мін’юсту РФ, а також лікарів протитуберкульозних закладів на семінари за темою "Лікарський менеджмент"

10.03.06 Фонд "Російське охорона здоров’я" підписав з Загальноросійської громадської організацією "Російський Червоний Хрест" договір цільового фінансування (гранту) на реалізацію Проекту "Забезпечення наступності та продовження лікування хворих на туберкульоз соціально-вразливих груп"

6.03.06 Фонд "Російське охорона здоров’я" запрошує на семінар "Організація боротьби з туберкульозом з множинною лікарською стійкістю", який пройде 19-29 березня 2006 року на базі санаторію "Соснівка", м. Новосибірськ

27.02.06 Фонд "Російське охорона здоров’я" оголошує конкурс проектів з впровадження систем моніторингу туберкульозу на регіональному рівні

Фонд "Російське охорона здоров’я" оголошує конкурс проектів з удосконалення організації раннього виявлення та контрольованого лікування хворих на туберкульоз

20.02.06 Фонд "Російське охорона здоров’я" оголошує конкурс проектів з удосконалення заходів інфекційного контролю в лікувальних установах фтизіатричного профілю громадянського охорони здоров’я та УІС

Грантову угоду про фінансування програми «РОЗВИТОК СТРАТЕГІЇ ЛІКУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, вразливі до ТУБЕРКУЛЬОЗУ» на період 01.12.2007 – 30.11.2010 з бюджетом 40 мільйонів доларів США підписано 14 грудня 2007 року.

30 листопада 2007 завершена Фаза I Програми, що фінансується за рахунок коштів гранту Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Реалізація програми в Фазі I здійснювалась за такими основними напрямами:

Підвищення ефективності ранньої діагностики та лікування туберкульозу серед незаможного і маргінального верств населення

Підвищення ефективності ранньої діагностики та лікування хворих з множинною лікарською стійкістю (МЛС ТБ)

Підвищення ефективності ранньої діагностики та лікування туберкульозу в пенітенціарній секторі

Поліпшення міжвідомчої взаємодії боротьби з туберкульозом

Удосконалення профілактики та лікування туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих осіб

Лікарський менеджмент протитуберкульозних препаратів

Формування прихильності до лікування у хворих на туберкульоз

Організація лікування туберкульозу з множинною лікарською стійкістю, включаючи питання організації інфекційного контролю у відділеннях МЛУ-ТБ

Організація боротьби з туберкульозом на рівні лікувальних закладів первинної ланки (загальної лікувальної мережі)

Культуральна діагностика та методи визначення лікарської чутливості

Профілактика і лікування хворих на туберкульоз, поєднаного з ВІЛ-інфекцією

Короткострокове навчання пройшли 9946 фахівців і медичних сестер з регіональних лікувальних установ.

Проведена закупівля тадоставка 225 регіональним установам автотранспорту, оргтехніки, лабораторного обладнання, медичної техніки і витратних матеріалів для виконання мікробіологічних досліджень.

Виконано ремонтні роботи в мікробіологічних лабораторіях 45 лікувальних установ.

Створені підрозділи і оснащені для роботи з пацієнтами ВІЛ / ТБ на базі 41 протитуберкульозного диспансеру.

Створено 2 навчальних центру для поширення позитивного досвіду програм по боротьбі з туберкульозом на базі Орловського протитуберкульозного диспансеру та Центрального НДІ туберкульозу РАМН.

Проведено роботи з реконструкції відділень для лікування пацієнтів, що страждають МЛС-ТБ на базі 9 лікувальних установ.

Видано та поширені нові керівництва для фахівців:

Посібник «Короткий посібник з організації боротьби з туберкульозом для лікарів загальної практики (сімейних лікарів) та дільничних терапевтів»

Посібник «Короткий посібник з організації боротьби з туберкульозом для фельдшерів первинної медико-санітарної допомоги»

Посібник для лікарів «Організація протитуберкульозної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцією»

Тези конференції «Проблеми туберкульозу у хворих на ВІЛ-інфекцією»

Навчальний модуль «Системи заходів профілактики та лікування туберкульозу, поєднаного з ВІЛ-інфекцією»

У 80 регіонах РФ здійснювалися програми формування прихильності пацієнтів до лікування, в яких було залучено понад 40 000 пацієнтів.

У вересні 2007 року фахівці Глобального фонду провели оцінку ефективності реалізації програми. Програма отримала позитивну оцінку, і було прийнято рішення про продовження фінансування заходів у Фазі 2 (01.12.07 – 30.11.10).

Ключовим завданням на 2008-09 роки є забезпечення 4000 хворих, що страждають резистентними до протитуберкульозних препаратів формами туберкульозу, препаратами 2-го ряду та забезпечення ефективної організації лікування цих хворих.

Також в 2008 році в рамках Програми будуть проведені наступні заходи:

Закупівля та постачання автомобілів та оргтехніки в 31 лікувального закладу;

Закупівля та постачання витратних матеріалів для 188 лабораторій культуральних досліджень;

Проведення програм формування прихильності до лікування у пацієнтів для 45000 пацієнтів;

Створення підрозділів для прийому ТБ / ВІЛ-пацієнтів в 50 лікувальних установах.

Збільшиться раннє виявлення туберкульозу і покращаться результати лікування, насамперед, у групах малозабезпечених та маргінальних верств цивільного населення, а також серед ув’язнених установ системи виконання покарань;

Покращаться результати лікування хворих, що страждають лікарсько-стійкою формою туберкульозу;

Буде поліпшено матеріально-технічна оснащеність регіональних лікувальних установ, залучених до заходів по боротьбі з туберкульозом;

Розширяться можливості профілактики та лікування туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Кошти Глобального фонду доповнюють фінансування протитуберкульозних заходів у рамках Національної програми боротьби з туберкульозом і підвищують доступність сучасної медичної допомоги найбіднішим верствам російського населення.

Програма сприяє поліпшенню взаємодії між усіма учасниками Національної програми боротьби з туберкульозом: лікувальними установами громадянського охорони здоров’я та системи виконання покарань, федеральними службами та науково-дослідними інститутами.

Бюджет Програми "Розвиток стратегії лікування населення Російської Федерації, уразливого до туберкульозу" на 2006-10 роки становить 91 мільйон доларів США, з яких:

70% фінансових коштів призначено для вдосконалення матеріально-технічної бази російських лікувальних установ та науково-дослідних інститутів фтизіатричного профілю;

20% – для закупівлі медичних препаратів для лікування хворих, що страждають стійкими формами туберкульозу;

5% – для навчання російського медичногоперсоналу, вдосконалення системи спостереження за епідеміологічною ситуацією (моніторинг туберкульозу) в Росії, проведення санітарно-освітньої роботи серед населення.

Реалізація Програми йде в тісній співпраці з Програмою Всесвітньої Організації Охорони здоров’я з боротьби з туберкульозом в Російській Федерації та іншими міжнародними організаціями та агенціями, які беруть участь у боротьбі з туберкульозом.

30.12.10 Конкурс на відбір експертів для проведення оцінки результатів Проекту 4 раунди ГФ (компонент ТБ)

08.09.09 Відбір регіонів-учасників проекту "Удосконалення організації раннього виявлення та контрольованого лікування хворих на туберкульоз" в 2009 р.

20.07.09 21.07.09-27.07.09 рр.. Проведення конкурсу заявок на отримання гранту у вигляді автомобіля УАЗ-220694-310-04 в 2009 році.

14.11.08 Оголошено конкурс на закупівлю обладнання інфекційного контролю – рециркуляторів – для оснащення протитуберкульозних закладів ФСВП Росії

Фонд "Російське охорона здоров’я" оголошує конкурс проектів з удосконалення організації раннього виявлення та контрольованого лікування хворих на туберкульоз. Обсяг конкурсного фонду на 2006 рік становить 1.104.543 (один мільйон сто чотири тисячі п’ятсот сорок три) доларів США. Максимальна сума фінансових коштів, на яку може бути підтриманий переможець конкурсу, складе 40.909 (сорок тисяч дев’ятсот дев’ять) доларів США

Фонд "Російське охорона здоров’я" оголошує конкурс проектів з впровадження систем моніторингу туберкульозу на регіональному рівні. Обсяг конкурсного фонду на 2006 рік становить 599 984 (п’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири) долара США. Максимальна сума фінансових коштів, на яку може бути підтриманий переможець конкурсу, складе 13 636 (тринадцять тисяч шістсот тридцять шість) доларів США

20.09.10 На початку вересня у Владивостоці відбулася Міжрегіональна науково-практична конференція на тему «Сучасна мікробіологічна діагностика туберкульозу».

17.06.10 Конференція «Актуальні проблеми туберкульозу, поєднаного з ВІЛ-інфекцією»

09.02.10 На минулому тижні відбувся круглий стіл для фахівців, організований Фондом "Російське охорона здоров’я"

25.02.09 12.05.09 – 13.05.09 III Всеросійська науково-практична конференція з міжнародною участю "Туберкульоз з лікарською стійкістю мікобактерій у хворих на ВІЛ-інфекцію"

Фонд "Російське охорона здоров’я" запрошує фахівців Мінздоровсоцрозвитку РФ і Мін’юсту РФ, а також лікарів протитуберкульозних закладів на семінари за темою "Лікарський менеджмент"

Відповідно до Плану реалізації Програми "Розвиток стратегії лікування населення Російської Федерації, уразливого до туберкульозу" заплановано навчання лікарів і середніх медичних працівників за темою "Організація надання допомоги хворим з МЛС ТБ із питаннями інфекційного контролю"

Дизайн: Цей e-mail захищений від спам-ботів. Для його перегляду у вашому браузере повинна бути включена підтримка Java-script

Програмування: Ця e-mail захищений від спам-ботів. Для його перегляду у вашому браузере повинна бути включена підтримка Java-script, Цей e-mail захищений від спам-ботів. Для його перегляду у вашому браузере повинна бути включена підтримка Java-script і Цей e-mail захищений від спам-ботів. Для його перегляду у вашому браузере повинна бути включена підтримка Java-script

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.