Розсіяний склероз – симптоми, лікування, форум

Розсіяний склероз Новини

Розсіяний склероз (РС) – важке захворювання центральної нервовоїсистеми, найбільш часто виникає серед молодих активних людей (перші прояви, як правило, відзначаються від 20 до 40 років), що супроводжується різноманітними неврологічними симптомами, протягом декількох років приводить до інвалідності. Протягом останніх років спостерігається зростання захворюваності РС, а так само омолодження контингенту хворих. Надання допомоги пацієнтам з РС, їхнім родичам – найважливіша медико-соціальне завдання.

У більшості пацієнтів, особливо на ранніх стадіях захворювання, вища нервова діяльність страждає мінімально, внаслідок чого хворі зберігають здатність активно впливати на рішення службових, домашніх, соціальних проблем. При цьому фізичне самопочуття пацієнтів з розсіяним склерозом сильно залежить від їх психологічного стану, а також участі в повсякденному житті. Соціальна ізоляція, неможливість брати активну участь в житті суспільства, усвідомлення своєї незатребуваності негативно впливають на перебіг захворювання, ведуть до психологічної дезадаптації.

З середини 90-х років минулого століття з’явилися відносно доступні імуномодулюючі препарати, що змінюють протягом РС, що уповільнюють його прогресування. Широке впровадження магнітно-резонансної томографії головного і спинного мозку дозволило не тільки встановлювати діагноз на ранніх стадіях захворювання, але також виявляти клінічно ізольовані синдроми, оцінювати ефективність різних методів терапії.

У Росії створено Комітет з досліджень і лікування розсіяного склерозу, громадська організація інвалідів хворих на розсіяний склероз, територіальні центри РС. З 1993 року проводяться Всеукраїнські та регіональні конференції з РС, функціонують школи для лікарів, хворих, родичів пацієнтів, у 2003 році розпочато видання спеціалізованого журналу "нейроімунологія" з великим числом публікацій про розсіяному склерозі.

У той же час медико-соціальна і реабілітаційна допомога пацієнтам з розсіяним склерозом виявляється в недостатньому обсязі. Неврологи, лікарі інших спеціальностей часто недостатньо інформовані про сучасні можливості ранньої діагностики, лікування розсіяного склерозу, про ефективні методики профілактики і лікування ускладнень захворювання. У зв’язку з цим, невиправдано широке поширення набуло застосування малоефективних методик лікування з недоведеною ефективністю. Хворі РС, їхні родичі недостатньо забезпечені методичною літературою по можливостях самостійної профілактики, лікування ускладнень захворювання, тривалої підтримки працездатності. Відсутні або недоступні для хворих навчальні фільми, навчальні комп’ютерні програми з даної тематики.

З метою вирішення цієї проблеми співробітниками Інституту мозку людини РАН, Санкт-Петербурзького Державного Медичного Університету ім. академіка Павлова та Громадською організацією інвалідів хворих РC створений Інтернет-портал "Розсіяний склероз", на якому лікарі-фахівці, пацієнти, їхні родичі можуть знайти повну інформацію про симптоми (клінічних ознаках), сучасні методи діагностики, лікування і реабілітації захворювання. Для спілкування між відвідувачами, лікарями та представниками громадських організацій створено форум. Для допомоги неврологам лікувально-профілактичних установ та уповноваженим представникам Громадських організацій можливе надання авторизованого доступу до центрального реєстру для оперативної реєстрації хворих на місцях з метою максимально швидкого та адекватного надання необхідної допомоги (діагностичної, лікувальної або реабілітаційної).

Також:

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.