СПОСІБ ЛІКУВАННЯ МЕТАСТАЗІВ В КОСТІ

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ МЕТАСТАЗІВ В КОСТІ

Вам потрібна ПОВНА ВЕРСІЯ даного патенту? Повідомте про це адміністраціюпорталу. У повідомленні обов’язково вкажіть посилання на дану сторінку.

(56) Перелік документів, цитованих у звіті про пошук: RU 2144398 С1, 20.01.2000. RU 2153358 C1, 27.07.2000. US 6429204, 06.08.2002. US 6420335, 16.07.2002. Комбіноване і комплексне лікування хворих із злоякісними пухлинами. Рук. для лікарів / За ред. чл .- кор. АМН СРСР В. І. Чіссова. – М.: Медицина, 1989, с.224 і 225. ВАНДАНОВА Н.Д. та ін Променеве лікування метастазів раку молочної залози в кістки / / Актуальні проблеми клінічної онкології. Мат. межд. конф. – Улан-Уде, 1999, С.218 і 219. Dhingra К.. Phase II clinical and pharmacological study of pirarubicin in combination with 5-fluorouracil and cyclophosphamide in metastatic breast cancer / / Clin Cancer Res. – 1995, Jul; 1 (7) :691-7, abstr. PubMed.

(72) Автор (и): Поляков П.Ю. (RU); Балканів А.С. (RU); Ларіонова Н.А. (RU); Бушманова Т.Г. (RU)

(73) Патентовласник (і): Московський обласний науково-дослідний клінічний інститут (RU)

Адреса для листування: 129110, Москва, вул. Щепкіна, 61 / 2, Моніка, патентна група

Винахід відноситься до медицини, а саме до хіміопроменевого лікування кісткових метастазів. Спосіб включає проведення дистанційної гамма-терапії і лікарської терапії. При цьому в якості лікарської терапії внутрішньовенно вводять 60-80 мг адріабластін, потім через 7-8 днів внутрішньовенно вводять 5-фторурацил протягом 3-4 днів у сумарній дозі 3-4 р. Після 3-денної перерви одночасно з початком гамма-терапії внутрішньовенно вводять платіносодержащіх препарат в стандартній дозі протягом 5 днів. При цьому опромінення в перші три дні проводять при разової дозі 4 Гр, а наступне – по 2 Гр до сумарної дози 30 Гр. Повторний курс проводять через 4-5 тижнів. Спосіб дозволяє подовжити та прискорити позитивний ефект лікування у вигляді зменшення больових відчуттів і парезів, досягти повної деструкції метастазів.

Винахід відноситься до медицини, а саме до хіміопроменевого лікування кісткових метастазів переважно локального остеолітичного характеру.

Відомий спосіб медикаментозного лікування кісткових метастазів бонефосом за розробленою схемою, який при тривалому застосуванні здатний різко загальмувати зростання метастазу, що дає можливість стабілізувати на час стан пацієнта або навіть підвищити комфортність його життя (Bisphosphanates and metastsftic breast cancer. Lipton A., Cancer 2003, Feb 1; 97: 848 – 53).

Недоліком цього способу є те, що прийом бонефоса призводить лише до тимчасової стабілізації розмірів метастазу, але не може викликати повної або часткової деструкції метастатичного вогнища.

Відомий спосіб лікування кісткових метастазів, що передбачає опромінення метастатичного вогнища за схемою: разова вогнищева доза (РОД) 4-5 Гр до сумарної дози 20-25 Гр протягом 4-5 днів (В. І. Чісов "Комбіноване і комплексне лікування хворих із злоякісними пухлинами ", Москва," Медицина ", 1989 р, с.224 – 225).

Головним недоліком цього способу є те, що в процесі його проведення вирішуються тільки паліативні завдання, наприклад на час позбавити пацієнта від сильного больового синдрому. Крім того, практично у 50% пацієнтів клінічного ефекту при проведенні даного методу досягти не вдається.

Найбільш близьким до пропонованого є спосіб лікування остеолітичних метастазів в кістку, у тому числі і локально поширених, який включає проведення дистанційної гамма-терапії інтенсивно-концентрованим курсом до сумарної дози 20-25 Гр, лікарську терапію бонефоса у добовій дозі 11-16 г (Патент РФ № 2144398, публ.2000 р.).

Недоліком цього способу є те, що з його допомогою можна тільки на час послабити несприятливі дії метастазу в кістку і на прилеглі до нього тканини, неможливість тотального летального пошкодження пулупухлинних клітин, що формують метастатичний вогнище, що неминуче тягне за собою поновлення проліферації пухлинних клітин в метастази, подальше гематогенне поширення.

Завдання, поставлене авторами – усунути вказані недоліки за рахунок використання поєднаного застосування хіміотерапевтичних препаратів і курсу променевої терапії за розробленою схемою, яка дозволяє за рахунок збільшення радіосенсібілізірующего ефекту підвищити цитотоксичну дію опромінення на метастатичний вогнище в кістковій тканині. Пропонований спосіб дозволяє домогтися повного руйнування кісткового метастазу, що призводить до тривалого зникнення симптомів, асоційованих з ростом метастазу в самих різних відділах скелета.

Для цього при лікуванні метастазів у кістки, що включає проведення дистанційної гамма-терапії і лікарську терапію, запропоновано в якості лікарської терапії внутрішньовенно на 1 день вводити 60-80 мГ адріабластін, потім через 7-8 днів внутрішньовенно вводити 5-фторурацил протягом 3-4 днів у сумарній дозі 3-4 г, а після 3-денної перерви одночасно з початком гамма-терапії вводити платіносодержащіх препарати в стандартній дозі протягом 5 днів, при цьому опромінення в перші три дні проводяться при разової дозі 4 Гр, а наступні – по 2 Гр до сумарної дози 30 Гр. Повторюють курс через 4-5 тижнів.

Застосування адріабластін за 7-8 днів до початку інфузійного введення відомого своїми радіомодіфіцірующімі властивостями 5-фторурацилу потенціює механізм радіомодіфіцірующего дії останнього, що створює сприятливі умови для більш повного використання цитотоксичної дії опромінення, що проводиться за схемою, адаптованої для проведення променевої терапії кісткових метастазів до радикальних доз на тлі парентерального застосування платіносодержащіх сенсибілізатора загибелі пухлинних клітин.

Деструктивні зміни в кістковій тканині повинні бути візуалізовані рентгенологічно. В ході передпроменеву підготовки розмічальні знімки виконуються в двох проекціях. Розміри полів складаються з розмірів кісткового пухлинного вогнища плюс 2 см.

Обов’язково слід враховувати пухлинну інфільтрацію м’яких тканин, яка, як правило, оцінюється за даними МРТ. Одночасно виконується загальний аналіз крові і сечі, біохімія крові, ЕКГ, рентгенографія легенів, УЗД печінки, нирок, лімфовузлів черевної порожнини, пахвових областей (якщо пухлина локалізується в кістках верхньої кінцівки). Лікування складається з двох ідентичних етапів. У 1-й день кожного етапу здійснюється внутрішньовенне введення адріабластін (фармарубіціна) в дозі 60-80 мг. Потім через 7-8 днів внутрішньовенно вводять 5-фторурацил у сумарній дозі 3-4 Гр протягом 3-4 днів. Після 3-денної перерви одночасно з початком гамма-терапії внутрішньовенно протягом 5 днів вводять цисплатин (платідіам) по 20-30 мг протягом 5 днів. Опромінення здійснюється за наступною схемою: три перші фракції по 4 Гр, далі по 2 Гр до 30 Гр.

Пухлинні клітини кісткового метастазу є хіміорезистентними. В результаті тільки опромінення відбувається лише деяке тимчасове зменшення метастазу в кістку. Використання пропонованого способу дозволяє створити в пухлинної клітці оптимальні умови для посилення радіосенсібілізірующіх властивостей, оскільки, як виявили клінічні спостереження, у адріабластін є радіосенсібілізірующіе властивості подібно 5-фторурацилу і платіносодержащіх препаратів, що призводить до високого відсотку летальних ушкоджень пухлинних клітин, що формують метастаз.

Хвора Ж. 52 роки, спрямована на консультацію до радіологи з діагнозом метастаз раку молочної залози в кістки грудного відділу хребта на рівні ТН 4-6, супроводжується нижнім парапарезом. У процесі виконання рентгенографії хребта та МРТ виявлено остеолітичних метастаз, що руйнує тіла ТН 4-6 з компресією спинного мозку на рівні ТН5. Після обстеження в умовах радіологічного відділення пацієнтці проведено два етапи лікування за вищеописаною схемою: адріабластін вводилив / в по 60 мг, через 7 днів вводили 5-фторурацил протягом 3 днів по 1 г, через 3 дня починали опромінення, який поєднується з введенням платідіама по 30 мг в / в протягом 5 днів, при цьому опромінення здійснювали до 30 Гр на кожному етапі за пропонованою методикою. В результаті відзначена повна регресія нижнього парапареза. При проведенні контрольної МРТ грудного відділу хребта через рік після лікування в області ТН4-6 залишаються деструктивні зміни колишніх розмірів, проте візуалізувати м’якотканинних компонент метастазу не вдалося. При регулярному обстеженні протягом 1,5 років ознак метастазування в інші кісткові утворення або вісцеральні органи не отримано.

Хвора В. 60 років, при сцинтиграфії кісток скелета і рентгенографії виявлено два деструктивних вогнища в області правої клубової кістки, розташованих на відстані 4 см. Пацієнтка отримала лікування по описаній вище схемі: адріабластін по 80 мг, 5-фторурацил по 1 г протягом 4 днів, опромінення проводилося за схемою, описаною в прикладі 1. Больовий синдром зник після завершення 1-го етапу лікування, в результаті чого пацієнтка перестала користуватися послугами сторонніх при пересуванні. Повторний курс був здійснений через 5 тижнів. При контрольної сцинтиграфії кісток скелета, проведеної через 6 міс. після завершення лікування, відзначено зниження накопичення радіофармпрепаратів в області метастазів. Через 12 місяців після лікування хвора обстежена в радіологічному відділенні – ознак прогресування метастазів в області кісток тазу не отримано.

Слід зазначити тривалість позитивного ефекту при лікуванні за пропонованим способом, відсутність больових відчуттів в зоні метастазу у пацієнтів, зникнення явищ парезу.

Пропонований спосіб лікування застосовувався нами протягом 4 років, він добре переноситься пацієнтами, призводить до швидкого зникнення больових відчуттів, асоційованих з метастазом. При наявності компресії спинного мозку явища парезу значно зменшуються вже наприкінці першого етапу лікування. Тільки опромінення кісткового метастазу призводило до зменшення больових відчуттів максимум на 6 місяців. Пропонований спосіб дає можливість позбавити пацієнта від болю на термін, як мінімум, втричі більший. Крім того, в більшості випадків відбулася повна деструкція метастазу, що на відміну від раніше застосовуваних паліативних методик дозволяє характеризувати пропонований спосіб як спосіб радикального лікування кісткових метастазів.

Спосіб лікування метастазів у кістки, який включає проведення дистанційної гамма-терапії, лікарську терапію, що б тим, що в якості лікарської терапії внутрішньовенно вводять 60-80 мг адріаблістіна, потім через 7-8 днів внутрішньовенно вводять 5-фторурацил протягом 3-4 днів в сумарною дозі 3-4 г, а після 3-денної перерви одночасно з початком гамма-терапії внутрішньовенно вводять платіносодержащіх препарат в стандартній дозі протягом 5 днів, при цьому опромінення в перші три дні проводять при разової дозі 4 Гр, а наступне – по 2 Гр до сумарної дози 30 Гр, повторний курс проводять через 4-5 тижнів.

ПРОЧИТАТИ ПОТРІБНО ВСІМ! ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ У БАЗІ ДАНИХ

Інструкція. Ключові слова в полі вводу розділяються пропуском або комою. Регістр не має значення.

Режим пошуку "і" означає, що будуть знайдені тільки ті сторінки, де зустрічається кожне з ключових слів. Наприклад, при запиті "лікування безпліддя" буде знайдено словосполучення "лікування безпліддя". При використанні режиму "або" результатом пошуку будуть всі сторінки, де зустрічається хоча б одне ключове слово ("лікування" або "безпліддя").

У будь-якому режимі знак "+" перед ключовим словом означає, що дане ключове слово повинне бути присутнім у знайдених файлах. Якщо ви хочете виключити яке-небудь слово з пошуку, поставте перед ним знак "-". Наприклад: "+ лікування-безпліддя".

Пошук видає всі дані, де зустрічається уведене Вами слово. Наприклад, призапиті "безплідність" будуть знайдені слова "безпліддя", "безпліддя" та інші. Знак оклику після ключового слова означає, що будуть знайдені тільки слова точно відповідні запиту "безплідність!".

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.