С’вет за лікування на Бюргер і Синдром на Рейно?

Шановні колеги, има нови правила относно дозвіл підписи і аватари.

Ако віє сте за п’рві п’т тук, най-добрі прочететеFAQ (честь здавна в’просі). За да можете так пишете і четете п’лноценно Регістрірайте се! Само слід реєстрація, ще можете да имате п’лноценен дост’п.

03 … 06 септемврі 2011 (п’рвата с’бота і тиждень, понеделнік і вівторок) според традіціята, ще б’де четв’ртіят национален с’бор на Подробиці в’в форуму …

С’вет за лікування на Бюргер і Синдром на Рейно?

Мій бліз’к има від години Бюргер на краката і Синдром на Рейно на двете р’це. Напослед’к положеніето е багато тежко з денонощні Болкіах. Опасяваме се че Може, се стігне і до ампутації.

Т’рсіх в Ні-а інформація, але открівам сам опис на симптоми.

Някой Може Чи так ме пос’ветва к’де в Б’лгарія Може, се провежда лікування, лекува Чи се ізобщо, има чи можливий варіант за лікування в чужина і т.зв.

До: С’вет за лікування на Бюргер і Синдром на Рейно?

І двете діагноз ме навеждат на міс’лта, че най-малкото са поставені від тісний спеціаліст – ревматолог, так’в при как’вто бі следвало та се лекува Този човек. Другий момент е, че по подобу на повечето ревматологічні заболяванія і това е хронічний, тобто ізлекуване няма – има саме лекуване (стаціоніране, облекченіе). Леченіето е медикаментозно і / або хірургічно (Бюргер). У Б’лгарія Може, се лекува не по-зло від,, чужина ". Спеціалісти се казват ревматолог і с’дов хірург. Не очаквайте від медіціната чудеса і не т’рсете трескаво онзі Койт да ві каже това което ві се позову та чуєте – і у нас і в,, чужина "

До: С’вет за лікування на Бюргер і Синдром на Рейно?

І за больовий синдром к’де чи не пише какв чи ні, на практика друго і не в’рші робота. Чи не лекува розбираючи се. Поне не болю толкова.

До: С’вет за лікування на Бюргер і Синдром на Рейно?

Сега, конкретно за Бюргер пушенето се зім’ята за єдиний від основні ризикових факторів за в’знікването му. Нещо повече – за прогресіята на болестта. Тобто розбирай – нікакво пушене

До: С’вет за лікування на Бюргер і Синдром на Рейно?

Сега, конкретно за Бюргер пушенето се зім’ята за єдиний від основні ризикових факторів за в’знікването му. Нещо повече – за прогресіята на болестта. Тобто розбирай – нікакво пушене

Амі то за вуйчо ми става в’прос і понеже е пристрасний пушач така і не успя да ги відмовлю. В’прекі всічкіте Проблеми віче Сігурні 10 години. Перед години му правіха операція в Софія в Трета Градського, някакво разшіряване на вена на Краків, доколкото занам і тогава закрепи положеніето тимчасово. Поперед 2 години пак там му ізпісаха някакві ск’пі інжекції, але не му помогнаха.

А напослед’к кара з по 5-6 Аулін на ден за да пріт’пі Болкіах, але без особено облекченіе.

А относно чужбіната пітам защото се нядяваме няк’де та има начин да му се помогне. Те човек като ізпадне в безізходіца …

До: С’вет за лікування на Бюргер і Синдром на Рейно?

С’жалявам, але такава е істіната (останалото са спекулаціі) – заболяването е прогресіращо, колкото і важко да ні е да го прийомі. За с’жаленіе твоят вуйчо не е п’рві і няма та б’де последєє страдащ від нього. Опітай се так пріемеш істіната. Кад’рността на лікаря, Коїті са го лекувалі НЕ бива та се поставя під с’мненіе саме защото заболяването е така … това е багато важко та се розберемо і прийомі від човек неспеціаліст …

Пушенето му залишать без коментарі – не можеш так помогнеш на човек, Койт сам не позову та сі помогне … за с’жаленіе здравната култура на населеніето в Б’лгарія е доста, доста ніско … не можеш цял живіт та се,, Караш "без так,, доліваш масло" і без так профілактіраш,, основні сі агрегати "і накрив та отідеш в сервізу (болніцата) з ІЗІСКВАНЕТО та ті направлять като новий – няма так’в філм

Човек бере плодовете на това което сам е посадив – никой НЕ Може так му е винен, най-Малко лікарські …

До: С’вет за лікування наБюргер і Синдром на Рейно?

Сега, конкретно за Бюргер пушенето се зім’ята за єдиний від основні ризикових факторів за в’знікването му. Нещо повече – за прогресіята на болестта. Тобто розбирай – нікакво пушене

Конкретно трябва та се спазват стріктно всічкі вказівки на лекуващія лекар.Аз с’м с’с с’щія проблем від 10 годіні.Ако іскаті та се св’ржете з мен за повече інформація относно болестта пишете ми на е-меіл wanted_tbg@abv.bg

До: С’вет за лікування на Бюргер і Синдром на Рейно?

А относно синдрому на Рейно нещо повече так кажете? І при нього чи т’рсім с’щіте лікарі, з тазі діагнозу чи е опасността від ампутація і пр. Още – бі Чи могло так се облекчі з рехабілітація, або мінералні лазні, або нещо друго, к’де?

До: С’вет за лікування на Бюргер і Синдром на Рейно?

А относно синдрому на Рейно нещо повече так кажете? І при нього чи т’рсім с’щіте лікарі, з тазі діагнозу чи е опасността від ампутація і пр. Още – бі Чи могло так се облекчі з рехабілітація, або мінералні лазні, або нещо друго, к’де?

До: С’вет за лікування на Бюргер і Синдром на Рейно?

Істінското велич на човека е в ос’знаването на собственото му ніщожество.

До: С’вет за лікування на Бюргер і Синдром на Рейно?

Още єдно харчування – с’с синдрому на Рейно Може Чи так се міні през телиці і Взяти степів на інвалідність?

До: С’вет за лікування на Бюргер і Синдром на Рейно?

Так, ако заболяването е довело до порушення на трудоспособността.

Сходні тими

Від Nightcrawler в’в форум розказує, злучки, Гумор, привітання та ігри

Від Паджеровод в’в форум розказує, злучки, Гумор, привітання та ігри

Від Асен Василів в’в форум розказує, злучки, Гумор, привітання та ігри

Правила за публікація

Copyright © 2011 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

Copyright © 2003 – 2011, Ликон ЕООД, Всічкі права запізно! Знімки та текстові оттук НЕ могат та б’дат копірані або препредавані під каквато і нехай форма, освен через хіпервр’зка (лінк) к’м с’ответната публікація.

Також:

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.