ВІФЕРОН: новий підхід до лікування інфекційно-запальних захворювань, Аптека online

ВІФЕРОН: новий підхід до лікування інфекційно-запальних захворювань

Інфекційні захворювання залишаються актуальноюпроблемою у всіх без винятку країнах світу, оскільки є причиною третини кількості смертей щорічно. За даними ВООЗ (WHO, 2004), смертність внаслідок інфекційних захворювань займає 2-е місце в світі. В Україну інфекційні захворювання реєструють у 616 991-1 020 947 осіб щорічно (без урахування грипу та ГРВІ). І хоча захворюваність в останні роки знизилася в 1,5 рази, вона все ще залишається на високому рівні, перевищуючи по багатьох позиціях таку в країнах Євросоюзу в десятки, а при деяких захворюваннях – у сотні разів (Крамарєв С., 2007). Тому світове співтовариство визначає боротьбу з інфекційними захворюваннями як пріоритетний напрямок нарівні з проблемами енергетичної безпеки та освіти. Подібне рішення було прийнято в рамках саміту «Групи восьми» (2006), коли дана тематика активно обговорювалася і послужила основою для ініціатив з різних аспектів боротьби з інфекційними захворюваннями.

Однією з проблем у профілактиці та лікуванні інфекційних захворювань є пошук ефективних лікарських засобів. Певний прогрес був досягнутий у зв’язку з появою препаратів людського рекомбінантного інтерферону. Про них і про препарат ВІФЕРОН зокрема і піде мова в даній публікації.

У терапії інфекційно-запальних захворювань традиційно застосовують антибактеріальні препарати. Тим не менш, часто вони не виправдовують покладених на них надій. Це можна пояснити насамперед резистентністю багатьох мікроорганізмів до лікарських засобів, які є в арсеналі практичної медицини. Наприклад, стійкість деяких штамів стафілокока до антибіотиків пеніцилінового ряду в багатьох країнах світу досягає 90%. А адже саме ці мікроорганізми є збудниками багатьох внутрігоспітальних інфекцій, таких як пневмонії, сепсис, післяопераційні ускладнення.

Поява нових поколінь антибіотиків супроводжується негайним появою нових стійких штамів. Так, поєднання пеніцилінів і цефалоспоринів з інгібіторами лактамаз (клавуланова кислота та ін) призвело до виникнення резистентних збудників. Те ж саме можна сказати і про антивірусні препарати.

Також не варто випускати з уваги і численні побічні ефекти протимікробних і хіміотерапевтичних засобів: алергічні реакції, дисбактеріоз, гепатотоксичність, імуносупресивну дію і пр. Розвивається після курсу антибіотикотерапії синдром імунологічної недостатності може привести як до персистенції збудника, рецидивам захворювання, так і до можливості подальших заражень інфекційними агентами іншої природи. Причина полягає в недостатньо швидкому відновленні імунного статусу.

Яким чином можна підвищити ефективність етіотропної терапії і одночасно домогтися зменшення побічних ефектів, що виявляються в ході її застосування? Як можна підвищити функціональну активність власної імунної системи і прискорити відновлення її порушених ланок? В даний час в арсеналі практичної медицини гідне місце займають препарати інтерферонів. І це не дивно. Інтерферони як природні фактори неспецифічного захисту організму та медіатори імунітету володіють самим широким спектром дії.

Інтерферони були відкриті в 1957 р. Айзексом і Лінденманом як фактори, що визначають феномен несприйнятливості клітини організму до повторного зараження вірусом.

Сучасні дослідження дозволили встановити основні ефекти інтерферону: протимікробний і противірусний, антипроліферативний, імуномодулюючий. Перераховані ефекти роблять інтерферони універсальним фактором неспецифічної резистентності, що забезпечує захист організму від чужорідної інформації (віруси, бактерії, патогенні гриби, онкогени).

Ранішеінтерферони одержували з донорської крові. Однак донорська кров, яка використовується у виробництві таких препаратів, може служити фактором передачі інфекційних агентів, не завжди виявляються контрольними лабораторіями на виробництві.

Вивчення генетичних основ синтезу і молекулярного дії інтерферонів сприяло розвитку біотехнології та впровадження в медичну практику рекомбінантних (генно-інженерних) інтерферонів. Спочатку препарати рекомбінантних інтерферонів застосовували парентерально і, як правило, у високих дозах (3-10 млн МО на добу). При цьому відзначають побічні ефекти: грипоподібний синдром, сильний головний біль, артралгія, депресивний стан, галюцинації, випадання волосся, діарею.

В результаті фундаментальних досліджень, проведених в лабораторії «Онтогенез і корекція системи інтерферону» НДІ епідеміології та мікробіології ім. Н.Ф. Гамалії РАМН (Москва) під керівництвом професора В.В. Малиновської, була знайдена реальна можливість обійти труднощі, що виникають при парентеральному застосуванні препаратів інтерферонів. У процесі поглиблених досліджень функціонування системи інтерферону в онтогенезі було виявлено ряд закономірностей, що дозволили вирішити стояли перед розробниками завдання: зниження дозування інтерферону при одноразовому його введення; пролонгування дії інтерферону; усунення побічних ефектів, характерних для парентерального введення препаратів інтерферону, забезпечення можливості застосування препаратів інтерферону не тільки для лікування дорослих, але і в педіатричній (неонатологічної) і акушерській практиці.

Препарат ВІФЕРОН розроблений і випускається НВО «Ферон» (Москва) на базі НДІ епідеміології та мікробіології ім. Н.Ф. Гамалії.

Терапевтична дія комплексного препарату ВІФЕРОН забезпечується не тільки ефектами входить до його складу рекомбінантного інтерферону, а всіх компонентів, активно доповнюють один одного.

Встановлено, що в ході розвитку інфекційного процесу незалежно від виду збудника значно знижується антиокислительная активність (АОА) плазми крові, що призводить до посилення перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і пошкодження клітинних мембран. Це служить причиною зниження антивірусної активності інтерферону, що пов’язано з порушеннями мембранних взаємодій молекул інтерферону і передачі сигналу всередину клітини. Крім того, наслідком інфікування і посилення ПОЛ є підвищення проникності мембран лізосом, внаслідок чого посилюється вихід з клітин лізосомальних протеаз. Підвищення протеолітичної активності плазми крові обумовлює високу швидкість інактивації циркулюючих молекул інтерферону.

Для нормалізації співвідношення ПОЛ – АОА в плазмі крові до складу препарату були включені мембраностабілізуючі компоненти – антиоксиданти токоферолу ацетат (вітамін Е) і аскорбінова кислота (вітамін С).

Комплексний склад ВІФЕРОН обумовлює ряд нових ефектів: у сполученні з мембраностабілізуючі препаратами противірусна активність рекомбінантного інтерферону зростає у 10-14 разів, підсилюється його імуномодулююча дія на Т-і В-лімфоцити, нормалізується вміст імуноглобуліну Е, не відзначається побічних ефектів (грипоподібні явища, головний біль, артралгія, галюцинації, випадання волосся, діарея), що виникають при парентеральному введенні препаратів інтерферону (Бурцева Є.І. та співавт., 2004).

інфекційно-запальних захворювань у новонароджених, у тому числі недоношених: ГРВІ, пневмонії, менінгіту, сепсису, внутрішньоутробної інфекції – хламідіозу, цитомегалії, уреаплазмозу, мікоплазмозу;

урогенітальної інфекції, бронхолегеневої патології вагітних;

завзято рецидивирующей вірусно-бактеріальної інфекції (часто хворіють діти);

ВІФЕРОН добре поєднується з усіма лікарськими засобами, традиційно застосовуються при лікуванні вказаних захворювань (антибіотики, хіміопрепарати, глюкокортикостероїди, імуносупресори). Взаємодія компонентів ВІФЕРОН дозволяє значнознизити курсові дози і тривалість курсів антибіотико-і гормонотерапії, а також зменшити вираженість токсичного ефекту при застосуванні імуносупресивних препаратів.

ВІФЕРОН – комплексний препарат, до складу якого входять інтерферон людський рекомбінантний альфа-2b, мембраностабілізуючі компоненти (антиоксиданти) – токоферолу ацетат, аскорбінова кислота і основа.

Рисунок. Фармакокінетика інтерферону при внутрішньовенному, внутрішньом’язовому та ректальному введенні рекомбінантного інтерферону альфа-2b здоровим добровольцям (Малиновська В.В., 1994)

Препарат ВІФЕРОН випускається у вигляді ректальних супозиторіїв чотирьох видів залежно від кількості інтерферону в 1 супозиторії – 150 тис., 500 тис., 1 млн або 3 млн МО, що дозволяє застосовувати його в будь-якому віці, плавно підбираючи дозування, регулюючи курси та тривалість лікування .

Ректальне застосування ВІФЕРОН сприяє більш тривалій циркуляції інтерферону в крові, ніж при внутрішньовенному або внутрішньом’язовому введенні препаратів рекомбінантних інтерферонів (малюнок). Зниження рівня сироваткового інтерферону через 12 годин після введення ВІФЕРОН обумовлює необхідність його повторного введення.

Аналіз динаміки вмісту ендогенного інтерферону у недоношених новонароджених з гестаційним віком менше 34 тижнів свідчить про необхідність введення ВІФЕРОН 3 рази на добу через 8 год

Встановлено, що при тривалому застосуванні ВІФЕРОН (протягом 2 років) не утворюються антитіла, що нейтралізують антивірусну активність рекомбінантного інтерферону альфа-2b.

Читаючи інструкції до лікарських засобів, досвідчений провізор незмінно зазначає інформацію про те, як даний препарат слід приймати вагітним і новонародженим. Більшість лікарських засобів не підходить для цих категорій хворих. Багаторічні зусилля вчених, біотехнологів привели до створення препарату ВІФЕРОН, дозволеного для лікування не лише дорослих, але і новонароджених і вагітних. І вчені – його творці впевнені, що він уже допоміг і ще зможе допомогти позбутися від важких недуг хворим у багатьох країнах світу. o

Коментарів немає »Додати свій Додавання коментаря

Коментарі до матеріалів публікуються після модерації редакцією видання.

Ми залишаємо за собою право не публікувати повідомлення, які не мають відношення до матеріалу і до теми дискусії.

– Коментарі, які порочать репутацію компаній, організацій, продукції, образи відвідувачів ресурсу, авторів або учасників статей.

– Розпалювання міжнаціональної, релігійної чи іншої ворожнечі, заклики до протиправних дій;

– Розміщення посилань на сторонні ресурси без узгодження з модератором сайту.

Шановні колеги! Заповнення поля прикладу є обов’язковим для додавання коментарів і покликане захистити інтернет-ресурси від спаму (несанкціонованої розсилки повідомлень).

Інші статті розділу [2011-09-17 00:25]

Естріол: іспит з успішного подолання клімаксу зданий на «відмінно»!

Етіопатогенетичні профілактика та лікування грипу та ГРВІ: нові можливості

Як забезпечити стабільну роботу серця при нестабільній погоді?

Експерти FDA рекомендують схвалити нові свідчення для Xarelto

Останні новини та статті [2011-09-17 00:25]

День фармацевтичного працівника на Харківщині: гордість професії

Серед переможців конкурсу «Панацея-2011» – компанія «Нікомед України»!

Корпорація «Артеріум»: велопробіг на підтримку здорового способу життя

Спеціалізоване медичне інтернет-видання для лікарів, провізорів,

фармацевтів, студентів медичних і фармацевтичних вузів. Обмеження відповідальності

Також:

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.