Використання Кардонату в комплексному лікуванні діабетичної полінейропатії, Медична газета Здоров’я Україна, Медичне видання, медичні видавництва в Україну

Для змісту цієї сторінки потрібно більш нова версія Adobe Flash Player.

Актуальна інформація від начальникаВДПН Солом’янського РУГУ МНС України в м. Києві Г.І. Слівінського.

Використання Кардонату в комплексному лікуванні діабетичної полінейропатії Т.В. Мироненко, М.О. Мироненко, Т.А. Чхетія, Д.М. Афонін, кафедра нервових хвороб Луганського державного медичного університету

Зростання захворюваності на цукровий діабет (ЦД), складність і недостатня ефективність лікування його найбільш часто зустрічається ускладнення – діабетичної полінейропатії (ДПН) – диктують необхідність пошуку нових методів терапії.

Традиційно призначаються патогенетичні засоби передбачають використання похідних ліпоєвої кислоти, метаболічних, вазоактивних препаратів і т.д. [1,2,5,8,11].

При СД, як відомо, відзначається зниження факторів росту нервів, що беруть участь у контролі нормальної функції великих і дрібних периферичних нервових волокон [3,4,7,10,12].

Великий інтерес представляє новий комбінований препарат Кардонат (СП «Сперко Україна», м. Вінниця), який містить 1мг кобамаміда, 50 мг кокарбоксилази, 50 мг піридоксаль-5-фосфату, 100 мг карнітину хлориду, 50 мг лізину гідрохлориду [9]. Його нейротрофічні дія обумовлена ??здатністю регулювати активність нейротрансмітерів, надаючи холіноблокуючу дію, метаболізм пірувату, жирних кислот, мієлінових ліпідів, обмін яких істотно порушений при ДПН [6].

Враховуючи викладене вище, метою даного дослідження було вивчення діапазону нейротрофічного впливу Кардонату у пацієнтів з ДПН.

Було проведено клініко-неврологічне спостереження за 35 хворими, що знаходяться на лікуванні в ендокринологічному відділенні Луганської обласної клінічної лікарні у віці 38 -77 років (20 жінок і 15 чоловіків).

У 26 осіб діагностовано ЦД 1 типу, у 9 – ЦД 2 типу. ДПН мала місце у всіх спостережуваних і виявлялася дистальної формою ураження. У 9 хворих поряд з симптомами ДПН зазначалося залучення карпальний нервів, в 6 випадках – ознаки енцефалопатії і в 18 спостереженнях – діабетичної автономної нейропатії серця (ДАНС) у вигляді безбольової стенокардії та дісрітміческой форми. Обстежуваним хворим призначали поряд з традиційним лікуванням Кардонат в дозі 3 капсули на добу протягом місяця (основна група). Контрольну групу склали 20 пацієнтів з ДПН, які беруть тільки стандартне лікування.

В якості контролю за ефективністю лікування були використані поряд з клініко-неврологічними методиками і нейрофізіологічні (електроміографія, електронейроміографія) і біохімічні (дослідження показників ліпідного обміну, рівня вільних жирних кислот, АТФ в сироватці крові). Отримані результати були піддані статистичній обробці.

Встановлено, що Кардонат покращує перебіг захворювання, зменшуючи потребу в аналгетики, сприяє збільшенню сили в кінцівках і відновлення в них порушень чутливості, сприяє більш швидкому купіруванню серцевої недостатності, порушень ритму у хворих з ДАНС.

Під впливом Кардонату наступала позитивна динаміка окремих клініко-неврологічних показників. У сенсорної сфері спостерігалися зменшення алгіческіх синдрому (17 осіб), відновлення переважно больової і тактичної чутливості (11 спостережень). Також відзначалася тенденція до нормалізації вегетативних розладів: підвищення кінцевої температури (21 пацієнт), відновлення кольору шкірних покривів (13 хворих), стабілізація частоти пульсу і артеріального тиску (30 випадків), зменшення кардіалгій і сенсорних розладів в області лівого плечового пояса (16 осіб) . З боку рефлекторно-рухової сфери після прийому препаратупацієнти основної групи відзначали підвищення м’язової сили в ногах (22 особи) і зникнення у ряді випадків хворобливих м’язових судом литкових м’язів (13 пацієнтів).

Проведені електроміографія (ЕМГ) і електронейроміографія (ЕНМГ) певною мірою об’єктивізувати позитивну динаміку репаративних процесів в периферичному нейромоторного апараті (табл. 1).

Як видно з даних, наведених у таблиці 1, прийом Кардонату сприяє поліпшенню проведення збудження по периферичних нервах, підвищенню функціональної активності іннервіруемих ними м’язів. Стабілізація нейрофізіологічних показників наступала переважно в нервово-м’язовому апараті нижніх кінцівок, як найбільш чутливих до метаболічних розладів при ЦД в силу їх підвищених фізіологічних функцій. Препарат очевидно надає позитивну дію на функціональний стан вегетативних волокон периферичних нервів, що, очевидно, зумовлена ??його різноспрямованим нормалізує впливом на енергетичний метаболізм і здатністю посилювати репаративні процеси.

Проведені біохімічні дослідження показали високу метаболічну активність Кардонату (табл. 2).

Згідно з даними, наведеними в таблиці 2, можна зробити висновок про те, що Кардонат регулює ліпідний обмін, перешкоджає накопиченню в крові вільних жирних кислот, ймовірно, за рахунок їх ефективної утилізації як субстратів окислення.

Стимулюючий вплив препарату на окислювальні процеси підтверджується відносно високим рівнем макроергічних фосфатів (АТФ).

Отже, поліпшення клінічної симптоматики при ДПН в результаті застосування Кардонату підтверджується зменшенням вираженості нейрофізіологічні і метаболічних порушень.

Таким чином, результати даного дослідження дозволяють рекомендувати застосування Кардонату в комплексному лікуванні ДПН, особливо в поєднанні з ДАНС.

1. Аметов А.С., Строков І.А. Діабетична полінейропатія: сьогодення і майбутнє / / Російські медичні вісті. – М. 2001. – № 1 – С. 35-40.

2. Єфімова О.В. Діабетична дистальна полінейропатія (питання діагностики та лікування): Автореф. канд. мед. наук. – М., 1993. – 15 с.

3. Єфімов А. С., Сіробонская Н.А. Клінічна діабетологія. – Київ., Здоров’я. – 1998. – 320 с.

4. Дацун А.І. Дацун І.Г., Геник С.М., Гангрена стопи як прояв дистальної полінейропатії у хворих на цукровий діабет / / Лікарська справа. – 1992. – № 6. – С. 35-37.

5. Котов С.Б., Калінін А.П., Рудакова І.Г. Діабетична нейропатія. – М.: Медицина, 2000. – 232 с.

6. Кузин В.М., Колеснікова Т.І. Нейротрофічні вплив аплегіна (карнітину) при гіпоксії мозку / / Журнал неврології і психіатрії. – 1999. – № 7. – С. 27-32.

7. Прихожан В.М. Поразка нервової системи при цукровому діабеті. – М.: Медицина, 1981. – 296 с.

8. Строков І.А. Фармакотерапія діабетичної полінейропатії, реальність і перспективи / / Неврологічний журнал. – 2001. – Т.6 .- № 5. – С. 4-8.

9. Чоповській І.М. Застосування Кардонату для підвіщення адаптивних можливостей серцево-судінної системи курсантів Під час навчання та фізічної підготовкі. / / Галицький лікарській вісник. – 2003. – Т.10 – № 1. – С. 33-34.

10. Boulton A., Malik R. Diabetic neuropathya prevention and treatment of diand its comlications / / Ann. Intern. Med. – 1998. -Vd 82. -N 4. – Р. 909-929.

11. Ziegler D., Hanefeld M., Ruchan K. Treatment of symptomatic diabetic peripheral neuropathy with the antioxydant a – lipoic acid / / Diabetologia. – 1995. – Vol.38. – Р. 1425-1433.

12. Von Dam PS The role of oxidative stress in neuropathy and other diabetic complications / / Diabet Metabol. Rev. – 1995. – Vol. 11. – N 3. – Р.181-192.

Серцева недостатність Український практично-науковий журнал для лікарів з проблем СН

Блокада ренін-ангіотензин-альдостеронової системи при ХСН

Національні Рекомендації здіагностікі и Лікування ХСН 2009

Medical Nature Природна медицина. Дослідження. Інновація. Практика. Для інформації:

Також:

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.