Застосування хофітол в лікуванні хронічного гепатиту

Форум інфікованих вірусним гепатитом

Чесно і без комерції про діагностику, лікування вірусного гепатиту іпідтримці якості життя.

Ліберальний сайт для хворих хронічним гепатитом та інфікованих вірусним гепатитом С, гепатитом Б та іншими парентеральними і ентеральне вірусними гепатитами

Ще в античні часи було помічено, що багато рослин містять речовини, здатні надавати лікувальну дію при патології печінки і жовчовивідних шляхів, практично не володіючи побічними ефектами. Зараз спостерігається своєрідний ренесанс препаратів, що отримуються з натуральної сировини.

Одним з таких препаратів є Хофітол, що отримується з артишоку польового (Cunara Scolymus). Перші згадки про артишоку як лікарський засіб відносяться ще до IV століття до нашої ери. Це квітконосні рослина служило для римлян не тільки лікарським засобом, що приводить в рух травні соки, а й продуктом для приготування вишуканих кулінарних страв.

Незважаючи на накопичені протягом багатьох століть відомості про лікувальний вплив екстракту артишоку, механізми його впливу до недавнього часу ще не були відомі досконально. Лише недавно проведені експериментальні та клінічні дослідження є, по всій видимості, новою базою для визначення цих механізмів.

Поряд з уже встановленим благотворним впливом на холерез в основу цієї бази для гастроінте-стінальних індикацій були покладені клітинно-протективного впливу і стримування біосинтезу холестерину. Про наявність актиоксидантну властивостей припущення висувалися давно на підставі вже відомих впливів екстракту артишоку.

Доклінічні дослідження, проведені Р. Г. Тюбінген на клітинних культурах гепатоцитів, повністю підтвердили ці припущення.

Метою цього дослідження було вивчення лікувального впливу препарату Хофітол на хворих хронічним гепатитом. Вид клінічного дослідження – просте відкрите дослідження. У дослідну групу було включено 30 пацієнтів, до контрольної – 10 пацієнтів. Вік пацієнтів-від 18 до 68 років. Контрольна група відповідала дослідній групі за статтю, віком, нозологічних формах, ступеня тяжкості захворювання і в якості базисної терапії отримувала стандартну базисну терапію.

Критеріями включення в дослідження були хронічні гепатити різної етіології.

Критеріями невключення пацієнтів у випробування вважали наявність важких уражень нирок з нирковою недостатністю, психічні захворювання, злоякісні пухлини та захворювання крові, інсульти в анамнезі в останні 3 місяці, декомпенсований цукровий діабет, жовчнокам’яна хвороба, а також будь-які інші захворювання або стани, які, на думку лікаря, могли перешкодити участі пацієнта в дослідженні.

Показаннями до припинення дослідження в окремих хворих вважали ймовірні прояви індивідуальної непереносимості або небажання хворого продовжувати подальше лікування, а також неефективність випробуваного препарату.

Хофітол призначали всередину по 2 таблетки 3 рази на день перед їдою протягом 15-22 днів. У разі призначення супутньої терапії уникали призначення лікарських засобів, які близькі за спрямованістю терапевтичного впливу або за якісним складом до досліджуваного препарату, і могли перешкодити об’єктивній оцінці його ефективності: препарати амінокислот, вітаміни, анаболічні стероїди та ін

Критеріями ефективності препарату служили: динаміка суб’єктивних скарг (ступеня вираженості основних клінічних синдромів захворювання) і оцінка загального стану хворого в балах, ступінь відновлення функції печінки за даними лабораторних (загальний аналіз крові, сечі, функціональні печінкові проби) та інструментальних (УЗД органів черевної порожнини) досліджень. Зазначені дослідження проводили до і після курсу лікування в терміни, обумовлені протоколомклінічного випробування. Ефективність досліджуваного препарату оцінювалася на підставі перерахованих вище критеріїв за наступною шкалою: погана – відсутність клінічного покращення, погіршення, збереження ознак активності процесу; задовільна – клінічне поліпшення, зменшення активності, збереження ознак активності процесу; хороша – помітне клінічне поліпшення, зникнення ознак активності та значне покращення біохімічних показників.

Дані клінічних та лабораторних досліджень обробляли статистично загальноприйнятими в медицині методами варіаційної статистики

У групі хворих на хронічний персистуючим гепатитом (ХПГ), які отримували Хофітол, динаміка клінічних синдромів мала позитивну тенденцію, яку можна порівняти з такою в контрольній групі.

У хворих хронічним активним гепатитом (ХАГ) така тенденція також простежувалася, проте була не настільки явною. Слід відзначити явний позитивний клінічний ефект у хворих з вираженим синдромом холестазу клінічно. Практично у всіх таких хворих зник свербіж шкіри, який часто зустрічається в цих випадках. Проте мале число спостережень хворих ХАГ не дозволяє зробити більш узагальнюючих висновків.

Яких-небудь статистично значущих змін показників загального аналізу крові не відзначалося ні у дослідній, ні в контрольній групі.

Більш цікаві дані отримані в результаті порівняння показників біохімічного аналізу крові.

При дослідженні біохімічних показників у більшості пацієнтів з ХПГ початково виявлялася диспротеинемия з гіпергаммаглобулінеміей, підвищення активності АлАТ, прояви синдрому внутрішньопечінкового холестазу (гіпер-білірубінемія, підвищення активності бета-ліпопротеїдів і активності лужної фосфатази).

У хворих, які отримували Хофітол, достовірно зменшувалися показники загального білірубіну, В-ліпопротеїдів, активність АлАТ і ЛФ.

Біохімічні показники у хворих ХАГ не зазнали достовірних змін, хоча простежувалася тенденція до поліпшення показників, що характеризують холестатичний синдром.

Будь-яких достовірних змін загального аналізу сечі і показників азотного обміну у хворих обох груп не спостерігалося.

Після проведеного курсу лікування відзначали зменшення хворобливості краю печінки при пальпації, зменшення її розмірів, у тому числі підтверджене УЗД у 6 з 7 пацієнтів, що мали початково гепатомегалию та отримували Хофітол (85%), і у 1 з 3 пацієнтів з гепатомегалією, в контрольній групі (33%).

У групі пацієнтів з ХАГ змін даних параметрів не спостерігалося.

Аналіз всіх перерахованих вище змін дав підставу оцінити результати лікування як хороші у 21 пацієнта (78%) і як задовільні у 7 пацієнтів (22%), причому 5 з них склали пацієнти з ХАГ.

Препарат Хофітол добре переносився пацієнтами; побічних ефектів у ході клінічних випробувань не відзначено.

В ході проведених клінічних випробувань препарату Хофітол в лікарській формі таблетки встановлена ??його висока клінічна активність у хворих на хронічний персистуючим гепатитом різної етіології. Хофітол добре переноситься, у жодного з 28 пацієнтів, що застосовували препарат в дозі 2 таблетки 3 рази на день, не помічено будь-яких побічних ефектів, включаючи алергічні реакції. Зазначена дозування є достатньою для досягнення терапевтичного ефекту; тривалість лікування слід визначати індивідуально.

Що стосується хворих ХАГ, то дослідження ефективності препарату Хофітол у даної категорії пацієнтів слід продовжити, але препарат слід застосовувати як допоміжний засіб в комплексній терапії хворих ХАГ.

Форум інфікованих вірусним гепатитом постарається Вам допомогти розібратися. Тут нічого не нав’язують і ні в чому не переконують. Ви самі все зрозумієте про вірусному гепатиті, лікуванні гострого та хронічного гепатиту, про життя з ним або без нього …

Допомогти проекту Ви можете, перерахувавши будь-яку суму наЯндекс.Деньги. Рахунок: 41001519670127 (докладніше. ..)

Також:

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.